LasseLehtonen Syteen tai soteen

Kaikki blogit puheenaiheesta Työehtosopimus

"Kisälli-TES" osoitus vajavaisesta TES-ymmärryksestä

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on julkaissut 20.1.2015 kannanoton koskien ns. "Kisälli-TES:n" käyttöönottoa (http://www.kd.fi/2016/01/20/essayah-yhteiskuntasopimusneuvottelut-vauhtiin-kisalli-teslla/). Tiivistettynä Essayahin esitys tarkoittaa työehtosopimusta alempia palkkoja oppisopimuskoulutukseen, jota hän perustelee väitteellä "Aluksi opiskelija ei vielä tuota työllään firmaan täyden palkan tulosta".

Postin johtoportaan tulisi hävetä

Tätä kirjoittaessa postissa käydään työtaisteluja. Vaikka monesti olenkin vastustanut työtaisteluja niin nyt kyllä kannatan. Postin johdon tulisi mennä katsomaan peiliin. Peilistä löytyy helposti syy miksi tässä tilanteessa ollaan.

 

Posti sanelee henkilöstöpolitiikkansa

Kirjoitin jokin aika sitten, kuinka Posti onnistui hukkaamaan lähes miljardi euroa kannattamattomiin liiketoimintakokeiluihinsa. Rahallisten menetysten lisäksi Posti kävi lävitse myös suuria rakenteellisia uudistuksia. Tuhannet suomalaiset ovat menettäneet työnsä yrityksen logistiikkapelleilyn myötä. Samaan aikaan palveluiden taso on romahtanut dramaattisesti, kun työntekijöiden vastuualueet ovat kasvaneet liian suuriksi henkilöstövähennyksien myötä.

Hallituksella tähtäin riittävän kaukana?

Hallituksen kustannuskilpailukykysuunnitelmissa tuskin ollaan nähty vielä viimeistä iteraatiota. Esityksiä ja niiden muuttumista seuratessa on kuitenkin herännyt yksi pelko: tehdäänkö suunnitelmia riittävän pitkää tähtäintä ajatellen, vai toteutetaanko tässä jonkinlaista hallituskausitaloutta eli politiikan vastinetta kvartaalitaloudelle?

Suomalaiset elävät yli varojensa ja valittavat

Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2014 lopussa 121,7 prosenttia (lähde: http://www.findikaattori.fi/fi/28).

Hallitus saisi pakottaa myös minimipalkan

Suomesta puuttuu minimipalkkalaki. Tämä johtuu siitä, että järjestöt ovat tahtoneet pitää työmarkkina-asiat omissa pöydissään, jolloin minimipalkaksi on määritelty kussakin yleissitovassa sopimuksessa mainittu alin tuntipalkka. Järjestöt eivät kamalasti mainosta saavutuksinaan näitä alimpia taulukkopalkkojaan, mutta noin kahdeksan ja puoli euroa tunnissa alkaa ilmeisesti olla nykyisin minimi. Jos kuukaudessa on 160 työtuntia, vastaa mimimituntipalkka noin 1350 euron kuukausipalkkaa.

Kapitalisti juonittelee,lahjoo, lyö. Puree kättä jolta kynttiläillallisensa syö!

Lidl on ollut Suomessa reilu kymmenen vuotta. Useat meistä muistaa monet kyseenalaiset ja kysymyksiä herättäneet asiat Lidlin tuloon liittyen. Voitaneen kuitenkin sanoa Lidlin vakiinnuttaneen paikkansa osana suomalaista vähittäistavarakaupan suppeaa kenttää.

Ei helpotuksia työsopimuksiin virkamiesyrityksille vaan omistajayrittäjille.

Nyt olisi jo vihdoinkin aika erottaa todelliset yksityiset yritykset, joissa riskin kantaa omistajayrittäjä, niistä ”virkamiesjohtoisista” yrityksistä, joissa ei kukaan vastaa mistään.

Yritystoiminnassa on turvattu ”virkamiesyritykset” ja työntekijät, mutta ”omistajayrittäjillä” ei ole mitään turvaa! Konkurssissa yrittäjältä viedään housutkin jalasta ja tuhotaan yrittäjän perhe ja tulevaisuus.

Tiemaksut ulkomaisille rekoille!

Liikenneinfrastruktuuri on kansallisomaisuutta, josta on pidettävä huolta. Mikäli teiden annetaan rapistua, vaikuttaa se negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja päivittäiseen kulkemiseen. Tällä hetkellä suomalaiset maksavat yhä lisääntyvän ulkomaalaisen raskaanliikenteen tiestöllemme aiheutuneet kulut. Mielestäni myös ulkomaisten kuljetusyritysten tulee osallistua teiden ylläpitokustannusten kattamiseen.

Seitsemän teesiä Suomelle

Presidentti haluaa tekoja. Tässä seitsemän ehdotustani sellaisiksi:

 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä