LasseLehtonen Syteen tai soteen

Kaikki blogit puheenaiheesta Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Altistaako yhteiskuntamme mielenterveysongelmille?

Turhauttavimpia puolia psykiatrin työssä on kohdata ja yrittää auttaa ihmisiä, joiden ongelmat tuntuvat aivan liian isoilta käsiteltäväksi vastaanottohuoneessa. Psykiatria keskittyy sairauksien diagnosointiin ja hoitoon ensisijaisesti yksilön neurobiologisella ja psyykkisellä tasolla. Nähdäkseni mielenterveysongelmien juuret ulottuvat kuitenkin usein myös kulttuurin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Puhun tässä kirjoituksessa erityisesti köyhyydestä, työttömyydestä ja eriarvoisuudesta, sekä kulttuurimme suhtautumisesta niiden syihin.

Diabeteksen ehkäisystä kulusäästöä kuntatalouteen

Aikuistyypin diabetes on länsimaisen elämäntavan vuoksi yleistyvä sairaus. Sairauden lisääntyminen liittyy väestötasolla ylipainon yleistymiseen ja fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen.

Suomessa diabeetikkojen sairaalahoidon aiheuttamat kustannuksen olivat jo vuonna 2007 1,3 miljardia euroa vuodessa. Mittakaavan vuoksi mainittakoon, että vihatun autoveron vuotuinen kertymä on selvästi tätä pienempi eli noin 850 miljoonaa euroa. Lisäksi diabetes aiheuttaa runsaasti epäsuoria taloudellisia menetyksiä sairauspoissaoloina sekä ennenaikaisina sairauseläkkeinä.

Kuntoutuksella säästöä

Aivoverenkierron häiriintyminen johtaa äkilliseen katastrofiin. Neljännes sairastuvista on vielä työikäisiä. Tyypillisiä aivoinfarktin seurauksia ovat esimerkiksi toispuolihalvaus, puheentuoton häiriöt, hahmottamishäiriöt sekä näkökentän puutokset. Pahimmillaan oireisto on niin hankala, että sairastunut joutuu niiden vuoksi pysyvään laitoshoitoon.

PK-seudulle uusi sotehimmeli - demokratiasta viis

Pääkaupunkiseudulla ei haluta lisätä paikallisdemokratiaa. Se käy selväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymästä ehdotuksesta, jossa esitetään Pääkaupunkiseudulle uutta sosiaali- ja terveysasioiden hallintohimmeliä.

Vauhtia palveluseteleiden käyttöön

Terveyskeskusjonoissa viikkotolkulla odottavat lapsiperheet, eläkeläiset ja työttömät ovat irvikuva tasa-arvoisesta terveyspolitiikasta. Tällä eduskuntakaudella maaliin vietävän sote-uudistuksen ja sen tuomia myönteisiä vaikutuksia odotellessa on ensiarvoisen tärkeää ottaa käyttöön perusterveydenhuoltoa nopeammin vahvistavia keinoja. Hyvä, vielä pitkälti käyttämätön mahdollisuus on palveluseteli.

SAIRAUSPOISSAOLOT - VOHLONEN OSUU NAULAN KANTAAN

Mtv3 referoi tänään selkeästi terveyspolitiikan professori Ilkka Vohlosen ja prof Kaj Husmanin tärkeää ja ansiokasta tutkimusta sairauspoissaoloista. Lyhyesti sanottuna tulos on se, että itse hoidon kustannukset ovat vain 30% kokonaiskustannuksista kun mukaan lasketaan sairauspoissaolo ennen toimenpidettä ja toipumisaikana. Tilanne on vain huonontunut viime vuosikymmenenenä ja on kansainvälisessä vertailussa huono.

EU ja Suomen terveydenhuolto

Terveydenhuollon säästötoimenpiteistä oli jo melkein päästy sopuun, kun Vytenis Andriukaitis yllättäen otti yhteyttä. Hän kertoi, että Supersaari-projekti eteni hyvää vauhtia, mutta Suomen terveydenhuoltojärjestelmä oli alkanut huolestuttaa. EU:n suurimpana huolenaiheena oli Suomen nykyinen väestötiheys, joka ainakin teoriassa olisi kyllä voinut mahdollistaa toimivan perusterveydenhuollon, mutta pinta-alaltaan isossa mutta väestöpohjaltaan onnettomassa maassa ei erikoissairaanhoito voinut mitenkään toimia riittävän hyvin.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka on talouspolitiikkaa

Vaalien alla poliitikot puhuvat itselleen tutuimmista ja tärkeimmistä aiheista. Joku nostaa esiin julkisen talouden tilan, toinen pohtii miten yritystemme kilpailukyky kyettäisiin palauttamaan ja kolmas perustelee miten julkiset palvelut saadaan turvattua. Tämä on aika luontevaa, sillä kukaan ei voi olla asiantuntija kaikessa. Myös eduskunnassa kansanedustajan työ tapahtuu valiokunnissa, jotka käsittelevät tietyn rajatun sektorin esityksiä uudeksi lainsäädännöksi.

Sote-ähkystä huolimatta nyt on herättävä keskustelemaan

Myönnän, alkaa olemaan ähky. Viime vuosina on keskusteltu milloin kuntauudistuksesta, milloin sote-uudistuksesta ja milloin kaikenlaisesta muusta julkishallinnon kehittämisestä. Kuntauudistus lässähti lopulta kuin pannukakku, mutta sote-uudistusta jyrätään eteenpäin. Tämä uudistus tullaan myös toteuttamaan, sillä siitä on saavutettu parlamentaarinen sopu kaikkien puolueiden kesken. Siksi, ähkystä huolimatta, nyt jos koskaan on puhuttava sotesta. Päälinjat on sovittu, mutta yksityiskohtiin on vielä mahdollista vaikuttaa asian jatkovalmistelussa.

Kustannukset huomioon keskitettäessä

Terveydenhuollon ja varsinkin lääkäripäivystyksen toteutus Pohjois-Savossa puhuttaa. Uudistusaikeet, joissa lääkäripäivystys keskitettäisiin Kuopioon olisi syytä käydä tarkemmin läpi. Päivystysmuutosten kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole otettu huomioon, mitä julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä tiedetään. Niin pitkään, kuin terveydenhuollon hintaa arvaillessa ei huomioida kaikkia kustannuksia, vaihtoehtois- ja yhteiskunnalliset kustannukset mainitakseni, ei tämän mittaluokan uudistuksia voida perustella.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä