LasseLehtonen Syteen tai soteen

Valinnanvapaudesta puoskarilakiin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan ennakoidaan saavan mietintönsä valinnanvapauslaista valmiiksi 7.11.2018, minkä jälkeen sote-paketin arviointi palaa vielä kertaalleen perustuslakivaliokuntaan. Vaalien lähestyessä keskustelu potilaan valinnanvapauden ihanuudesta on kuitenkin kummasti vaimennut ja ministereitä myöten on huomattu, millaisia ongelmia palvelujen markkinointiin potilaalle voi liittyä. Ministeri Saarikko ilmoittikin julkisuuteen, että STM ryhtyy vielä tämän hallituskauden aikana valmistelemaan ns. puoskarilakia, jolla pyritään estämään vaaralliseksi arvioitujen uskomushoitojen tarjoamista kuluttajille.

Puoskarilakia on lääkärikunnan toimesta toivottu jo monen vuoden ajan. Viime kuukausien aikana julkisuuteen nousseet hopeaveden taikka syövyttävän mustan salvan käytön aiheuttamat ongelmat ovat saaneet ministeriön viimein ryhtymään tuumasta toimeen. Hopeavesi (kolloidinen hopea) on virallisesti tarkoitettu veden puhdistukseen vähän samaan tapaan kuin klooritabletit (jotka nekin ovat myrkyllisiä). Musta salva taas sisältää sinkkikloridia ja lumikki-uutetta ja syövyttää ihoa ja limakalvoja samoin kuin vaikka tukkeutuneen viemärin avaamiseen tarkoitettu Kodin Putkimies.

Puoskaroinnilla on pitkä historia ja merkittävä osa lääkintälainsäädäntöä on syntynyt puoskaroinnin kitkemiseksi. Apteekit ovat Suomessa 1600-luvulta luvun lopulta lähtien tarvinneet luvan juuri sen takia, että viranomaiset ovat voineet varmistaa sekä apteekkarin osaamisen että apteekissa myytävien tuotteiden asianmukaisuuden. Lääkärien virallinen valvonta on alkanut vuonna 1688, jolloin Ruotsin lääkärikollegio Collegium Medicum – nykyisen Valviran edeltäjä – sai tehtäväkseen lääkärien valvonnan. Sote-uudistus tosin uhkaa nyt lakkauttaa yli 300 vuotta toimineen terveydenhuollon erillisen valvontaelimen ja siirtää sen tehtävät Valtiovarainministeriön alaiselle keskusvirastolle. Suomesta tulisi näin maailman ensimmäinen maa, jossa rahaministeriö valvoo lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Tällaista edistyksellistä kokeilukulttuuria on nykyhallitus Suomenmaahan toivonut…

Puoskaroinnilla ja sen valvonnalla on siis pitkät juuret historiassa. Nykyäänkin puoskarointi, josta käytetään myös rinnakkaisnimeä ”vaihtoehtolääketiede” (vaikkei puoskaroinnilla ole tieteen kanssa mitään tekemistä), voi olla laajaa ja tuottoisaa liiketoimintaa. Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden lisäksi puoskarit voivat tarjota erilaisia terapiapalveluja taikka hyödyntää jotain sinänsä lääketieteessä hyväksyttyä hoitomuotoa (kuten hypnoosia), mutta käyttää sitä väärin (ks.  https://yle.fi/uutiset/3-10143946).

Puoskaroinnin yleistymisen syynä pidetään yleisesti sosiaalista mediaa ja sen kautta leviäviä uskomushoitoja. Sosiaalisessa mediassa on helppo esittää erilaisia väitteitä, jotka eivät perustu tutkimukselliseen näyttöön ja jotka eivät ole käyneet läpi minkäänlaista kriittistä arviointia. Oma vaikutuksensa on varmasti myös poliitikoilla, jotka ovat aiempaa enemmän halunneet tuoda esiin ja kuulla erilaisia ”kokemusasiantuntijoita” sen sijaan, että luottaisivat tutkittuun tietoon. Tällaisia kokemusasiantuntijoita löytyy aina kertomaan vaihtoehtohoitojen hyödyistä tai vaikkapa tuomaan esiin rokotevastaisia mielipiteitä. Lääketieteessä lähtökohtana on kuitenkin se, että yksittäisen (pätevänkin) asiantuntijan henkilökohtainen mielipide edustaa näytön heikointa tasoa ja vasta monin toisistaan riippumattomiin tutkimuksiin perustuva tieto tuo vahvaa näyttöä, johon hoidot voidaan perustaa.

Paitsi että puoskarointi on viime vuosina yleistynyt, on myös sen valvonta vaikeutunut. Valvonnan vaikeuden yhtenä syynä on globalisaatio sekä Suomen kuuluminen Euroopan yhteismarkkinoihin. Hopeaveden ja Mustan salvan kaltaisten myrkyllisten tuotteiden markkinoilta poissaaminen edellyttää käytännössä EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötä, mikä on usein hidasta. Toinen syy ongelmiin on terveyspalvelujen ja hyvinvointipalvelujen sekoittuminen. Erilaisia hyvinvointivalmentajia on tarjolla paljon ja ulkopuolisen on vaikea arvioida, milloin palvelun tarjoaja ylittää osaamisalueensa taikka suorastaan manipuloi asiakastaan perusteettomilla terveysväitteillä (vaikkapa erilaisten ihmedieettien terveysvaikutuksista). Kolmas syy valvonnan vaikeuteen ovat valvontaviranomaisiin kohdistetut säästöt. Uskottava valvonta edellyttää, että niin Valviralla, kuluttajaviranomaisilla kuin poliisillakin on riittävät resurssit puuttua väärinkäytöksiin.

Puoskarilain laatiminen ei tule olemaan helppoa, koska sen valmistelijat joutuvat varmasti uskomushoitojen kannattajien painostuksen kohteeksi ja koska yhteismarkkinoita koskeva sääntely asettaa paljon käytännön rajoitteita lainsäädännölle. Itse ehdotan mallia, jossa vaaralliseksi arvioitujen tuotteiden osalta pidetään erillistä kieltolistaa, jota säännöllisesti päivitetään. Säännösmalli olisi samankaltainen, jota nyt sovelletaan muuntohuumeiden osalta. 

Keskustelu puoskarilaista tuo lopulta hyvin esiin markkinaehtoisiin terveyspalveluihin liittyvän keskeisen ongelman eli tiedollisen epätasapainon (informaatioasymmetrian) terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välillä. Ongelma on ikivanha, sillä historia kertoo, että ensimmäinen Kiinan keisari Qin Shi Huang (terrakotta-armeijan luoja) kuoli elohopeamyrkytykseen uskottuaan puoskareita/alkemistejä, jotka olivat väittäneet elohopean nauttimisen tuovan keisarille ikuisen elämän. Historia ei kerro, mitä noille puoskareille tapahtui, mutta rangaistus ensimmäisen keisarin tappaneesta puoskaroinnista oli todennäköisesti kovempi kuin mitä Suomen nykylainsäädäntö vaarallisille puoskareille langettaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Mitä mieltä blogisti on Päivi Nergin näkemyksestä: Jos sotea ei tule, yli 60 lakiesitystä kaatuisi.

https://www.uusimaa.fi/artikkeli/717436-alivaltios...

Minua on kokoajan pohdituttanut, että massiivista valmistelua on tehty, vaikkei lait ole vielä edes voimassa.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Hallitus yrittänee saada eduskunnan viimeiseen lakiesitysten jättöpäivään eli 5.12. mennessä käsiteltäväksi vielä n. 250 uutta lakia. Niistä tyypillisesti n. kolmannes raukeaa, kun vaalikausi päättyy eli lakiesitysten "kaatuminen" ei ole kovin poikkeuksellista. Jos esitykset ovat hyviä, ottavat ministeriöt ne seuraavan hallituksen työlistalle - jos ne ovat huonoja, on esitysten kaatumisesta enemmän hyötyä kuin haittaa :) Toki nykyhallitus on (väärin)käyttänyt ministeriöiden valmisteluresursseja ja moni iso asia (mm. tietosuojalainsäädännön uudistaminen) on jäänyt pahasti vaiheeseen. Paljon kokeneita valmistelijoita on myös lähtenyt eri ministeriöistä, mikä on osaltaan kriisiyttänyt lainvalmistelua usealla hallinnonalalla. Ks. https://lakimiesuutiset.fi/juha-sipilan-hallitukse...

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Tarkoitin Nergin lausunnon tätä kohtaa

Nergin mukaan esitysten kaatuminen merkitsisi myös sitä, että sote- ja maakuntauudistuksessa alkaisi mittava alasajoprojekti, koska lainsäädäntöpohja katoaisi. Se koskisi työpaikkoja, perustettuja organisaatioita ja yhtiöitä, joita ovat Maakuntien tilakeskus Oy, Vimana Oy ja SoteDigi Oy.

----
Eli kysymys siitä, kuinka pitkälle voidaan ennen lakien voimaantuloa
aloittaa jo toimeenpanon valmistelut.

Jos perustuslakivaliokunta ei löydä huomauttamista mietintöluonnoksesta,
oppositio ottaa myös riskin -suuren - jos koko hanke ajetaan enemmän tai vähemmän alas.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #13

En käsitä mitä riskiä oppositio voisi ottaa hallituksen luvattomien toimien kaatumisesta?

Sitä paitsi, kun sote kaatuu, tilalle tulee ratkaisu, joka kuitenkin vie loppusaldon positiiviseksi. Muistutan vain mieliin, että jo yksistään Lassen aiemmin esille ottaman päivystyksen lisäkulut voisivat olla 3 mrd €/v. Muista lisäkuluista summa vielä ainakin tuplaantuisi. Siis SoteDigit ym. ovat kuitenkin sen rinnalla pikku asioita.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen Vastaus kommenttiin #13

Kuntaliiton asiantuntija kommentoi twitterissä fiksusti noiden yhtiöiden tilannetta. Jos niille on aito asiakastarve, ne pärjäävät omillaan. Jos liiketoiminta perustuu vain käyttöpakkoon, on yhtiöiden tulevaisuus huono. Kuten perustuslakivaliokuntakin on todennut, on kieltämättä valtiojärjestyksemme kannalta huolestuttavaa, jos hallitus yrittää kaapata lainsäädäntövallan eduskunnalta ja täytäntöönpanna suunnitelmiaan ilman lakipohjaa. Suomessa legaliteettiperiaate on aina ollut vahva ja viranomaisten toiminnan tulee perustua lakiin.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Että yli 60 lakia on valmisteltu ilman, että taustalla olisi päätöksiä sote-uudistuksesta, on Suomen historiassa vertaansa vailla oleva väärinkäytös. Sitä vielä pahentaa, että asioita myös jo käytännössä valmistellaan.

Mahtaisikohan EU:ssa olla mitään elintä, joka voisi ottaa hallituksen mielivallan tuomittavaksi?

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Lasse me kaikki tiedämme, että tämän puoskaroinninkin takana on bisnes ja moni tekee sillä hyvää tiliä. Siksi sitä ei saada koskaan kitkettyä pois, vaikka mitä tehtäisiin. Eihän kukaan rikkoisi lakia ja tuskin poliisia ja oikeuslaitostakaan olisi olemassa, jos kaikki olisi niin helppoa.

Blogikirjoituksesi joka tapauksessa osoitti sen, että valvontaa ja resursseja tarvitaan, että homma voitaisiin pitää edes ns. säädyllisissä rajoissa. Poliisissa niitä resursseja ei vain ainakaan ole ja homma kusee jo muutenkin pahasti, mutta sitähän harva tietää tai uskaltaa sanoa.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

"vasta monin toisistaan riippumattomiin tutkimuksiin perustuva tieto tuo vahvaa näyttöä, johon hoidot voidaan perustaa."
Tuota asiaa tulisi terveydenhuollossa korostaa nykyistä enemmän uusien lääkkeiden osalta.

Viime viikolla YLE-puheen ohjelmassa Akti oli teemana eri ammattien arvostus kansan keskuudessa. Lääkärien ammattikunta oli siellä asteikon kärjessä. Tuli mieleeni, että kuinka eroaa yksityisellä sektorilla työskentelevä lääkäri vaikkapa puoskarista tai autokauppiaasta, tarjotessaan hoitoja varmuuden varalta tai ylidiaknosoiden ansaintamielessä? Nythän on ollut jokin aika sitten tapetilla lukuisat turhat polvileikkaukkset mm.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Plogia jaksamatta lopuun lukea ihmettelen vain, mitä tekemistä puoskaroinnilla ja valinnanvapaudella on keskenään ?

Puoskaroinnilla ja huonosti organisoidulla syrjäseutujen terveyskeskuksilla pitkine jonoineen ja alati vaihtuvine vipparilääkäreineen voisi olla ehkä enemmänkin yhtäläisiä piirteitä puoskarooinnin suuntaan.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Tässä lyhyt selvennys, jos blogini viesti ei sinulle auennut: Jos potilaat saisivat valita vapaasti, moni valitsisi puoskarin, joka lupaa kaiken mitä potilas toivoo. Sairas ihminenhän on usein heikossa asemassa voi silloin tehdä myös huonoja päätöksiä. Tällainen katteeton markkinointi on aikanaan ollut syy sille, miksi sekä lääkärintoimen harjoittamista että apteekkialaa on alettu säädellä. Ongelma puoskaroinnista ja katteettomasta palvelulupauksesta ei ole kuitenkaan hävinnyt minnekään. Potilaan muuttaminen "asiakkaaksi" voi vielä pahentaa ongelmaa, jos terveyspalveluja aletaan kovasti markkinoida lupaamalla, että potilas saa mitä haluaa.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Nyt kyllä sorrut potilaiden aliarviointiin. Eiköhän ne potilaat hae parasta asiantuntemusta, luotettavuutta, palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta perusterveydenhuollonkin osin terveyskeskustasolla. Erikoissairaanhoitohan meillä on hyvä ja useimmat terveyskeskuksetkin toimivat hyvin, mutta sitten on näitä ongelmatapauksiakin, joiden takia ei olisi kyllä tarvinnut ehkä esitetyn kaltaista sote-mallia järjestää.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen Vastaus kommenttiin #7

Monenlaista on tullut nähdyksi, kun olen itse yli 30 vuotta potilaita hoitanut :) Aika monenlaisten uskomushoitojen jälkivaikutuksia myös HUS:ssa hoidetaan. Toki valtaosa potilaista osaa valita lääkärin, mutta heikomman suojaksi tätä säätelyä tarvitaan.

Käyttäjän AnttiMikkonen1 kuva
Antti Mikkonen Vastaus kommenttiin #8

Mitä heikommassa - epätoivoisessa asemassa on, helpompi haksahtaa tällaiseen ja huuhaahoidot elää uutta renesanssia, pelottavan yleistä.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela Vastaus kommenttiin #8

Lehtonen, yli 30 vuotta potilaita hoitaneena et ilmeisesti ole ollut mitenkään huolestunut näitten puoskarilääkäreiden toiminnasta. Ansioluetteloasi katsoessa tulee mieleen, että sinulla olisi ollut mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäätäjiin näiden puoskarilääkäreiden toiminnan lopettamiseksi. Eiväthän he kuitenkaan nimettöminä ole toimineet. En myöskään usko, että puoskarilääkäreiden toiminta olisi laajentunut vuoden 2015 jälkeen. Nyt innokkaana sote-uudistuksen vastustajana olet nostanut puoskarilääkäritkin aikaisemmin esille tuomiisi sote-uudistukseen liittyviin uhkakuviin. Mitähän seuraavaksi.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen Vastaus kommenttiin #17

Kiitos Arvo taas kommenteistasi. Myös ns. tuottajalaki on osa sote-pakettia ja siitäkin olen useamman lausunnon kirjoittanut, vaikken ole tuota-aihetta (vielä) blogeihini nostanut. Pari päivää sitten istuin STM:ssä sairaanhoitopiirien ylilääkärien kanssa, kun Valviran ylijohtaja toi esiin huoltaan näiden epätyypillisten hoitojen yleistymisestä. Niitä antavat myös jotkut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Asia on tosiaan nyt vireillä ja toivon kovin, että puoskarilaki viimein syntyy, vaikka se tuskin enää tällä hallituskaudella ehtii valmistua. Moni muukin tärkeä lakihanke on hukkunut sote-soppaan, joka on vienyt kovin paljon valmisteluresursseja muilta tärkeiltä lakihankkeilta.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela Vastaus kommenttiin #19

Lyhyesti vastaukseesi Lasse, miksi puoskarilääkäreiden on annettu huseerata vuosikymmeniä vaikka heidän toimintansa on ollut tiedossa. Väkisin tulee mieleen, että tuossa joukossa on ilmeisesti ollut ns. hyvä veli - kerhoon kuuluvia lääkäreitä eikä veli veljeä halua jättää.

Pasi Karlsson Vastaus kommenttiin #22

Surullista kun kepulainen änkyröi joka paikassa.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #17

Ihan kuin yrittäisit vierittää puoskaroinnin jatkumisen ja yleistymisen Lassen syyksi! Asia on kuitenkin ollut ihan muiden tahojen vastuulla.

Etkö mitenkään jaksa ymmärtää, että valinnanvapauden varjolla vakava puoskarointiongelma uhkaa laajentua. Se on ilman muuta hallituksen ajaman itsetarkoituksellisen liike-elämän vilkastuttamisen lieveilmiö.

Kun otat jatkuvasti esille sote-uudistuksen vastustuksen, lienee vielä kerran syytä todeta, ettei meistä monikaan vastusta sote-uudistusta vaan sen varjolla tehtäviä poliittisia aluevaltauksia. Itsekään en ole uudistusta vastustanut vaan olen yrittänyt löytää siihen kansantaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela Vastaus kommenttiin #21

Salonen, en ole syyllistänyt Lehtosta enkä muitakaan. Käsittääkseni meillä kaikilla on ainakin vielä oikeus kertoa oma mielipide myöskin sotesta. Samoin sama oikeus on niillä, jotka vastustavat sotea. Sama oikeus on myöskin heillä, jotka arvostelevat minunkin kommentteja.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #8

Jeps, olet oikeassa. Olen läheltä nähnyt törkeitä hyväksikäyttöjä. Esimerkiksi erästä syöpäsairasta huijattiin törkeästi, luvattiin että hän paranee, kuoli kuitenkin puolen vuoden sisällä. Huijarit ovat jopa saaneet potilaan lopettamaan insuliinin käytön...

Pauli Hyvölä

Olisi toivottavaa ja tarpellista, että laki ulotettaisiin koskemaan samanaikaisesti myös eläimiä, koska asiakkaitaan menettävät uskomushoitojen ja vaarallisten rohtojen tarjoajat ryhtyvät arvattavasti markkinoimaan palvelujaan eläinten käyttöön nykyistäkin aktiivisemmin.

Asiakaskuntaa on paljon. Pelkästään koiria ja kissoja on lemmikkeinä yhteensä noin 1,5 miljoonaa. Ongelma vain vaihtaisi paikkaansa ja osin pahenisi, sillä eläimethän ovat täysin ihmisestä riippuvaisia, eivätkä kykene ilmaisemaan hoidon mahdollisia hyviä tai huonoja vaikutuksia muuten kuin käytöksellään tai oireillaan.

Eläimet myös peittelevät sairauksiaan ja oireitaan. Niitä on vaikea ammattilaisenkin tulkita ja havaita, saati sitten sellaisen, jolla ei ole käytössään laboratoriotestejä, kuvantamismenetelmiä kuten röntgen ja jolta ei vaadita edes kotieläinkokemusta soveltuvasta terveydenhuollon koulutuksesta puhumattakaan.

Ehdottamaani sääntelyä ei voisi ulottaa kaikkiin tuotantoeläimiin. EU:n vaatimuksesta, johon Suomikin on yhtynyt, luomutuotannossa olevia eläimiä on hoidettava ensisijaisesti yrttien ja homeopatian avulla. Joten ne jouduttaisiin jättämään mahdollisesta laista pois.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Lasse, aika yksipuolista ja -silmäistä soten "totuus" on:

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/sote-valmiste...

Edellä olevassa linkissä "tiedollisen epätasapainon" voi jokainen huomata.

Aiheeseen liittyen:

https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/5387078...

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_20...

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Puoskarointi ja valinnanvapaus tosiaan liittyvät kiinteästi yhteen. Itse asiassa hallitus on pääpuoskari, koska se päsmäröi sote-uudistusta terveydenhuollon kannalta vaarallisella poliittisella "viisaudellaan". Kaiken huippuna on täysin asiaan kuulumattomien maakuntauudistuksen ja yksityistämisen sotkeminen mukaan täysin terveydenhuollon tarpeet ja tavoitteet sivuuttaen.

Kuten on yksiselitteisesti todettu, voitto on yritysten ainoa todellinen tavoite. Yleismaailmallisen kokemuksen mukaan sen saavuttamiseksi käytetään kaikki "lailliset" keinot. Siksi puoskaroinnin rajoittaminen on äärimmäisen haastava tehtävä.

Valinnanvapauden korostaminen on jo itsessään puoskarointia. Mitä valinnanvapautta sellainen on, että voi valita kahdesti vuodessa - pelkkää vääristelyä. Todellinen kokoaikainen valinnanvapauskin olisi saavutettavissa (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3380), mutta sellaisesta mahdollisuudesta ei hallitus ole halunnut kuullakaan.

Juhani Nissilä

Erään kylpylän hieroja kertoi kerran, että hänellä käy säännöllisesti asiakkaana eräs keski-ikäinen lääkäri ja saa avun vaivaansa jota kolleegat eivät osaa hoitaa. Ei vain uskaltanut kertoa kolleegoilleen asiasta. Se niistä uskomushoidoista. Ps.Jostain syystä aivan kartit lääkäriopiskelijatkin tietävät, että "uskonushoidot" ovat vaarallisia. Millähän kokemuksella ?

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Eivät kaikki hyvinvointipalvelut ole vaarallisia tai haitallisia :) Valvonta on juuri siksi varsin vaikeaa.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Laillistetut lääkärit eivät kaiketi ole puoskareita. Tuskin nyt sotekeskukset kelpuuttavat vaihtoehtoiselle lääketieteelle maksusitoumuksia tai kelpuuta näitä palveluntarjoajiksi.

Kaarina Leinonen

Uskomushoidot ovat vaan ja ainoastaan sellaisia ihmisiä varten jotka eivät tiedä paremmasta. Suomalainen terveydenhoito on sieltä parhaasta päästä maailmassa ! Jos tämä tuhotaan "yksityisten" tulolla markkinoille silloin voi sanoa hyvästit hyvälle perusterveyden hoidolle !

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila

Asiasta kolmanteen, koko IT-ala on täynnä puoskareita, koska alalla ei ole kelpoisuusnormeja kuten lääketieteessä.
Senkin takia Sotedigit ja Digisotet ovat kaaoksessa, kun niin paljon on poliittisin perustein valittuja "osaajia" suunnittelemassa kuvioita, mistä eivät ymmärrä paljoakaan.
Viro on tässä suhteessa valovuoden Suomea edellä, palveluväylineen.

Lääkäripalveluista minulla ei ole kommentteja, paitsi, että yksityinen sektori hoiti olkapääni laadukkaasti fysioterapialla, mikä ei onnistunut kaupungin puolella juuri lainkaan, kun ei edes paitaa otettu päältä pois.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Monestiko olet terveyskeskuksessa saanut lääkäriltä reseptin tai ohjeen ostaa yskänlääkettä?

Yskänlääkkeiden vaikutus yskään on lähellä nollaa ja lähes kaikkien markkinoilla olevien yskänlääkkeiden käyttö on terveydelle haitallista. Mutta yskänlääkkeitä määrätään ja jaellaan, koska lääkäreiden ja lääketeollisuuden välillä on syvä symbioosi. Yskänlääkkeiden katteet ovat huomattavasti esimerkiksi antibiootteja suuremmat. Siksi puosk... eikun lääkärit yskänlääkkeitä joka toiselle potilaalle tyrkyttävät.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Laille annetaan tarkoitushakuisesti nimi "puoskarilaki".

Ovatko erilaiset jäsenkorjaajat kuten kalevalaiset jäsenkorjaajat, naprapaatit, osteopaatit jne.. ja fysioterapeutit puoskareita ja, he jotka toimivat yhteistyössä lääkärien kanssa ?

Ovatko diplomi- vyöhyketerapeutit, jotka ovat suorittaneet koulutuksensa 2 vuoden aikana ml. peruslääketiede puoskareita ?

Entä ovatko kiinalaista perinteistä lääketiedettä noudattavat laajasti koulutetut akupunktiohoitajat puoskareita, jotka noudattavat ihmisen hermoratojen, vyöhykkeiden vaikutusta eri elimiin. Sitä metodia on käytetty ja käytetään edelleen jopa puudutuksiin ja leikkauksien anestesiaan Kiinassa ?

Entä homeopatia ? Vertailevissa lääketutkimuksissa jopa lääkärin määrittelemät lääkkeet ovat hävinneet lumelääkkeille.

Ihminen on herkkä "eläin", jonka kokonaisuudesta ymmärtäviä psykiatreja pitäisi olla paljon enemmän ml.yleislääketieteen erikoislääkärit.

Se, että erilaisia hopeavesiä tai muuta humpuukia myydään on täysin eri asia.

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Lasse. Pidin kirjoituksestasi. Kyllä meille, "keisarinjälkeen" eläville, löytyy iankaikkinen Elämä, Raamatun sivuilta, ei sielunvihollisen "sivustoilta". Iloitsen työstäsi.
Lämpimin, Siunaavin terveisin Lasse Hietanen.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Valinnan vapaus yhdistettynä puoskarointiin tuo valtavat sotekulut ja kasvattaa jonoja toisaalta mikä on valinnanvapaus jos lääkäreitä ei tuntuvasti lisätä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset