LasseLehtonen Syteen tai soteen

Kuka maksaa soten lisäkustannukset

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai 17.5.2018 valmiiksi maakunta- ja sote-uudistuksen lakipakettia koskevan lausuntonsa (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/VaVL_5+2018.aspx). Valiokunnan enemmistö totesi mm, että uudistuksen vaikutuksista ei ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla. Lausunnossaan valtiovarainvaliokunta kehotti lakiesityksistä mietinnön antavaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ottamaan havainnot huomioon. Oppositiopuolueiden edustajat taas kehottivat eriävässä mielipiteessään sosiaali- ja terveysvaliokuntaa suosittamaan uudistuksen hylkäämistä kokonaan.

Lausuntoaan valmistellessaan valtiovarainvaliokunta joutui pyytämään lisäselvityksiä lakipaketin taloudellisista vaikutuksista. Valtiosihteeri Martti Hetemäen julkisuuteen päätyneessä muistiossa kerrotaan, ettei sote-uudistuksen odoteta tuovan säästöjä, mutta sote-uudistuksen taloustavoitteet on mahdollista saavuttaa, jos 4,6 mrd euron tehostamispotentiaali toteutuu sosiaali-  ja terveydenhuollossa. Hetemäki laskee sen osalta paljon digitalisaation ja paremman johtamisen varaan.  

Olen itse ollut monen vuoden ajan mukana terveydenhuollon IT-hankkeissa. Hetemäen arvio digitalisaation kustannushyödyistä on lievästi sanottuna ylioptimistinen. On hyvä suhteuttaa soten taloudelliset tavoitteet terveydenhuollon kokonaismenoihin. Valtiovarainministeriön tavoite painaa sote-menojen kasvu 0,9 %:n uralle merkitsee seuraavan 10 vuoden ajalle n. 15 mrd euron kokonaisvähennystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteiseen rahoitukseen. Käytännössä VM uskoo, että tehostamisvaraa siis olisi niin paljon, että koko Suomen terveydenhuoltojärjestelmä voisi seuraavan 10 vuoden aikana toimia yhden vuoden kokonaan ilman julkista rahoitusta. Uskokoon, ken haluaa.

Valtiovarainministeriön muistio valtiovarainvaliokunnalle on muutoinkin tietosisältönsä suhteen vähintäänkin valikoiva, osin jopa virheellinen. Tuottavuuspotentiaalin vertailukohdaksi annetaan Eksote, vaikka Eksoten integroitu toimintamalli tuhotaan sote-uudistuksessa eriytettävien sote-keskusten ja pakollisen asiakassetelin myötä. Suoria IT-investointeja ei muka tarvittaisi ollenkaan, vaikka esimerkiksi sote-uudistukseen liittyviä IT-muutoksia tukeva Akusti-foorumi on hiljattain ministeriöille laskenut, että sote-uudistukseen liittyvistä tietojärjestelmäintegroinneista ja uusista raportointivelvollisuuksista aiheutuu n. 500 milj. euron investointitarve. Kun Kela-korvaukset poistuvat uudistuksen myötä, poistuvat myös potilaiden maksamat omavastuuosuudet. Tämä n. 948 milj. euron vuosittainen summa tulee sote-uudistuksessa julkisen toimijan maksettavaksi jne.

Disinformaatiosta huolimatta uskon, että valtiovarainministeriön muistiossa on totuuden siemen. Jos 4,6 mrd euron vuosittaisesta säästötavoitteesta on vain osa realisoitavissa digitalisaation avulla taikka toiminnallisilla muutoksilla, jää loppu Elon laskuopin mukaan maksajatahon kustannettavaksi. Tuo 3-4 mrd euron lisälasku on samaa luokkaa kuin oma aiempi arvioni soten lisäkustannuksista.

Valtiovarainministeriö uskoo siihen, että kehysbudjetoinnilla (eli jättämällä yksinkertaisesti tarveperusteiset terveysmenot maksamatta) lisäkustannus hoituisi. Hetemäki toteaa muistiossa käsityksenään, että sitovan budjettirajoitteen puuttuminen ja sote-järjestelmän kokonaisohjauksen vähyys ovat olleet nykyisen järjestelmän ilmeisiä heikkouksia. Toisaalla sekä Korkein oikeus että Korkein hallinto-oikeus toteavat valinnanvapauslaista antamissaan lausunnoissa, että sitova budjettirajoite loukkaa perustuslain 19 §:ssä jokaiselle taattua oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Valtiovarainministeriön ajatus kontrolloida sosiaali- ja terveydenhuollon menoja kehysbudjetilla onkin perustuslakimme kannalta hyvin ongelmallinen. Toteutuessaan se johtaisi yksityisiin vakuutuksiin perustuvan järjestelmän laajenemiseen, kuten on käynyt kaikissa niissä maissa, joissa terveydenhuollon julkinen rahoitus merkittävästi alittaa väestön palvelutarpeen. En usko, että suomalaiset tyytyisivät Bulgarian ja Kreikan BKT-tasolla (8,5 %) oleviin terveyspalveluihin, joihin VM:n kehysbudjetti 10 vuodessa johtaisi, vaan hankkisivat mieluummin omalla rahalla pohjoismaista tasoa olevat palvelut.

Onkin todennäköistä, että uudistuksen toteutuessa joku taho joutuu maksamaan 3-4 mrd euron lisäkustannuksen. Summa on suuruudeltaan n. 10 % vuosittaisesta tuloverokertymästä (34 mrd euroa v. 2016), josta kotitaloudet maksavat 82 %. Valtiovarainvaliokunta toteaa tältä osin lausunnossaan, että esityksen rahoitusratkaisun kannalta keskeisin muutos toteutetaan tuloverotuksen painopisteen siirrolla kunnallisverotuksesta valtionverotukseen. Valtionverotus on progressiivista, kunnallisverotus ei sitä ole. Valiokunta toteaa edelleen, että esityksen hyväksyttävyyden kannalta on perusteltua, että muutos toteutetaan siirtymävaiheessa kokonaisveroasteen kannalta neutraalisti ja muutoinkin niin, ettei työn verotus kiristy. Eri asia valiokunnan mukaan kuitenkin on, miten kestävä tämä linjaus on jatkossa, kun otetaan huomioon esitetyt huolet rahoitusmallin kestävyydestä.

Sote-uudistuksen osalta keskustelu on painottunut nyt siihen, paljonko uudistus lopulta maksaa. Yhtä tärkeää on kuitenkin kysyä, kuka lisäkustannukset maksaa. Uudistukseen on luotu siirtymävaiheen sääntöjä, joilla työn verotus ei kiristy uudistuksen alussa. Tosiasia kuitenkin on, että uudistus siirtäisi merkittävän osan palkansaajien veroista pysyvästi progressiivisen verotuksen piiriin. Jos sote-rahat loppuvat, kuten todennäköisesti käy, on valtion joko kerättävä rahat veroina taikka annettava maakunnille verotusoikeus. Tällöin sote-uudistuksen maksumiehiksi joutuvat ennen kaikkea palkansaajat. Progressiivinen verorasitus iskee silloin keski- ja hyvätuloisiin palkansaajiin sekä eniten niille maantieteellisille alueille (kuten Uusimaa), joiden tuloverokertymä on suuri.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (65 kommenttia)

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Tismalleen samaa mieltä kanssasi Lasse. Jos sote kaadetaan, hyväksyisitkö sinä maakuntamallin ilman sotea? Onhan meillä maakunnat käytännössä jo nyt. Olisiko se pahaksi sinusta, jos ne muutettaisiin sellaisiksi kuin on kaavailtu, mutta ilman sotea ja kansalaiset äänestäisi uudet maakuntavaltuutetut? Helsingille ja Uudellemaallehan tämä ei joka tapauksessa näytä käyvän. Mitä sinä tuumit?

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Useimmat maakuntiin nyt vietävät valtionhallinnon palvelut voitaisiin hoitaa keskitetysti ja digitaalisesti. Hyvinvointikuntayhtymien (Eksote, Soite, Siun Sote) kuntayhtymävaltuustot voitaisiin taas hyvin valita suoralla vaalilla kuntavaalien yhteydessä. Tätähän kokeiltiin Kainuun maakuntakokeilussa ja järjestelyä pidettiin täysin perustuslain mukaisena. Myös Ruotsissa Landstingetin edustajat ja kuntaedustajat valitaan samassa vaalissa. Toki hyvinvointikuntayhtymien nimen voi sitten muuttaa maakunnaksi, jos niin halutaan :)

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Kiitos. Voihan se vielä olla, että näin tuleekin käymään. Kokoomuksen kannattaisi luopua tästä sotesotkustaan, mutta eihän se Orpon ja Sipilän porukka halua, kun panokset ovat niin kovat ja ovat ajaneet itsensä nurkkaan. Nyt yritetään väkisin viedä tätä maaliin, mutta sillä tuskin saadaan tulosta aikaan, vaikka uudistukset menisikin vielä läpi.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Minua hämmästyttää kovasti, ettei keskustelussa ole käytännössä millään tavoin puututtu mahdollisuuteen luoda maahan keskusvirasto -Terveyshallitus - joka ottaisi vastuun valtakunnallisesta kokonaisuudesta. Näin varsinkin kun sana tehokkuus vilahtaa usein poliittisissa puheissa. Jos ajatellaan digitalisaatiota, niin hallinnon keskittämiseen tullaan ajautumaan joka tapauksessa. Maakuntahallintoa ei ole mielekästä luoda vain niin lyhyeksi ajaksi, että sitä tuskin ehdittäisiin ajaa kunnolla sisään. Siis tulevaisuuden merkittävät kehityslinjat ovat todennäköisesti hallinnon keskittyminen ja palvelujen hajautuminen lähemmäs ihmisiä.

Keskitetynhallinnon edut digitalisaatiossa ovat ilmeiset, mutta eivät ollenkaan ainoat. Terveyshallituksen avulla terveydenhuollon kehityspotentiaali nousee maakuntiin verrattuna aivan uudelle tasolle. Silloin on myös mahdollista luoda entistä kiinteämpi yhteys lääketieteelliseen tutkimukseen. Täysin vaille huomiota on jäänyt sekin, että keskitetty terveyshallinto antaisi mahdollisuuden hyödyntää kaikki valtakunnalliset mittakaava-, integraatio- ja synergiaedut, jotka maakuntamalissa jäisivät käytännössä vain suurten yritysten hyödynnettäviksi.

Terveyshallitus antaisi samalla mahdollisuuden vapautua käsittääkseni merkittävimmästä nykyjärjestelmän tehottomuuden lähteestä - politiikasta. Poliitikoille saisi jäädä korkeintaan kuntatason areena. Sen korkeammalla tasolla poliitikot eivät edes teoriassa tuo mitään lisäarvoa - päinvastoin.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #12

Aikanaan oli Lääkintöhallitus, jonka määräyksillä oli asetuksen voima. Siitä haluttiin eroon, koska piti valtaa hajauttaa.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #17

Se oli vääränsuuntainen liike:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/kukaan...

" Kukaan ei ole Suomessa virkavastuussa valtion käyttämän tieteellisen tiedon todenperäisyydestä

Suomen Perustuslain mukaan lainsäädäntö- ja tuomiovalta kuuluvat yksinomaan val- tion viranomaisille. Kaiken, mitä viranomaiset tekevät virkavastuullaan, pitää perustua jotakin kautta jollekin laille,ja sen pitää olla myös tieteellisesti perusteltua lainsäätäjän laille asettamien perustelujen, lain tarkoituksen kannalta. Demokraattinen kansallinen ja kansainvälinen (YK) lainsäädäntö ja tiede ovat molemmat oikeuslähteitä.

Viranomaisten ei pidä päättää,mitä tiede sisältää, mutta he ovat vastuussa siitä, mitä tieteen ominaisuudessa sovelletaan valtion päätöksenteossa. Otsikon syystä nämä oikeusperiaatteet eivät voi toteutua Suomessa. Suomi ei ole tässä Kansainliiton ensimmäisenä laeissaan formuloimassa mielessä oikeusvaltio.

Paljastava ylioppilaskoetehtävä...

Tämän kevään (2012) ylioppilaskirjoitusten psykologian kokeessa oli seuraava tehtävä:

"Peilisolut ovat hermosoluja,jotka reagoivat toisen ihmisen tekemiin liikkeisiin sekä il- meinä ja eleinä näkyviin tunteisiin. Esimerkiksi jos henkilö näkee toisen tekevän jonkin tavoitteellisen teon,vaikkapa kaatavan kahvia,aktivoituvat ne solut,jotka aktivoituisivat, kun katselija itse kaataisi kahvia. Lisäksi peilisolut reagoivat toisen ihmisen kokemiin tuntoaistimuksiin ja toisen ihmisen aikomuksiin ja päämääriin.

Pohdi peilisolujen mahdollista merkitystä autismikirjon sairauksissa, joita ovat mm. autismi ja Aspergerin syndrooma. "

"Kysymys” on täysin uskomaton aivopieru, eikä sillä ole mitään tekemistä objektiivisen psykologian eikä neurofysiologian kanssa. Se ei loogisesti edes ole oikea kysymys, vaan se on muotoon "oletteko jo lakannut lyömästä puolisoanne?" laadittu väite, että kaikki, mitä teemme ja ajattelemme,"tulisi geenistä". "Peilisolu" tarkoittaa oletusta, että kullekin "(mahdolliselle) tavoitteelliselle liikkeelle" olisi olemassa juuri sitä "geenistä oh- jaava neuroni", joka "tunnistaisi" sen aistimuksista myös muilla, määräisi siis sitä kos- kevat aistimuksetkin! Kaikenlainen tajunta, aito oppiminen ja (aivan erityisesti) tahto oli- sivat ”hyödyllistä” (tai jopa ”vahingollista”) harhaa! Tuosta väitteestä kuitenkaan ei edes keskustella, vaan keskustellaan puoskarilääketieteellisesti ”autismin peilisolusyistä”! Se ”vastaus”, jota haetaan, on, että muka ”peilisolujensa geenivikojen takia autisti ei osaa lukea muiden ajatuksia”!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-to...

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europu...

... "

Nyt on Haagissa vastuussa Sauli, koska hän ei pysty alapuoleltaan osoittamaan sel-laista virkatasoa, joka olisi tässä asiassa nimenomaan rikkonut valtion linjaa vastaan...

Valtiollisesti väärennetty "lääketiede" on kansainvälisessä oikeudessa rikos ihmiskuntaa vastaan, joka rinnastuu jokkomurhaan (massacre).

Ihmiskunnan vastaisista rikoksista voidaan kiinni otettu terroristi tai puoskari tuomita missä maassa tahansa, laillisesti: esimerkiksi Kiinassa, jossa on voimassa juuri täl- laisia tapauksia varten kuolemantuomio. Melamiinimaitojutussa oli tasan yksi (1) yli- määräinen ruumis siinä vaiheessa, kun ensimmäinen puoskarinpää pudota kopsahti. Tässä puoskaria ei auta,että "valtio määräsi",yhtään sen enempää kuin Nürnbergissä. Kansalaisella on VELVOLLISUUS vastustaa ihmikunnanvastaisia rikoksia jopa oman henkensä uhallakin.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Vastaustasi odotellessa, jo kait luit minunkin blogini aiheesta? http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255565...

Lähdetäänkö Lasse Sote-Satumaa tangolle tänä kesänä tanssilavoille vaimojen kanssa?

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Kyllä luin blogisi ja myös Harkimon blogin aiheesta. On kovin huolestuttavaa, jos valtiojärjestyksemme perustana olevan virkamieshallinnon ja legaliteettiperiaatteen luotettavuus heikkenee. Sillä voi olla arvaamattomia seurauksia tulevaisuudessa. Satumaa-tango on minunkin lempikappaleittani ja tanssin sen kyllä vaimoni kanssa, jos sopivaan paikkaan osumme :)

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Minä tiedän tasan tarkkaan mikä on meidän valtiojärjestyksemme virkamieshallinnon legaliteetti ja luotettavuus. Se ei kaikilta osin ole järin hyvä. Itseasiassa se luottamus on tänäpäivänä pitkälti meistä ruohonjuuritason virkamiehistä kiinni, jotka olemme lahjomattomia ja lojaaleja isänmaallemme. Hetemäen kaltaiseen virkamieheen ei voi valitettavasti luottaa. Sehän on pelkkä puudeli, joka tekee niin kuin käsketään, vaikka pitäisi uskaltaa myöntää tosiasiat ja kertoa totuus. Sama koskee tätä entistä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergiä. Se nainen ei edes vastaa, kun siltä kysytään. Olen muissa asioissa lähestynyt ja ei uskalla eikä kykene minulle vastaamaan.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #8

@8. Virkamiehistä minun on otettava pätkä työstämästäni materiaalista, jonka aion jossain vaiheessa julkaista, mikä koskee ihmisoikeuksista ja historian tehdyt vääryydet Suomessa. Ne videotallenteet on sen verran tuhtia tavaraa, että yritän saada katsottua loppuun asti ja tuoda tiivistelmäni luettavaksi.

Lastensuojelun ja sijoitushuollon historiaa on tutkittu 1945-1985, kukaan ei ole kiinnittänyt tähän huomiota ja vasta TV-dokumentin tultua suuren yleisön tietoisuuteen ja media tarttui siihen aiheeseen "Varastettu lapsuus" vuodelta 2013 ja tässä kiintoisa pätkä:

"Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (SDP) kertoi lehtihaastattelussa ehdottaneensa selvityksen tekemiseen vuonna 2011, mutta asia ei edennyt hänen sanojensa mukaan korkeiden virkamiesten vastustukseen. Asia eteni selvityksen tekemiseen 2014 keväällä ja valmistui vasta 2016 keväällä."

Ruotsissa, Norjassa, Irlannissa sekä Tanskassa on tehty valtion julkinen anteeksipyyntö sekä maksettu korvauksia jo 2005. Suomi on ainoa, joka on pahasti jälkijunassa. Tästä sitten myöhemmin lisää tietoa, kun julkaisen tiivistelmäni Suomen historian rikkomuksista ihmisoikeuksista.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen Vastaus kommenttiin #25

Miltei 30 vuotta ovat tuhannet ihmiset suomessa kertoneet lastensuojelun laittomuuksista ja alennustilasta MUTTA YKSIKÄÄN median edustaja tai hallituksen tyyppi EI ole vastuutaan kantanut,tai suomessa laittomuuksiin puuttunut!Eikä puutu,niin kauan kun keskusta-kokoomushallitus on vallassa!Suomessa media julkaisee VAIN SEN mitä hallitus antaa,joten mm.SENSUROINTI tv:ssä ohjelmista joissa nuoret ja heidän vanhempansa KERTOVAT ITSE KOKEMUKSISTAAN eivät KOSKAAN PÄÄDY JULKISUUTEEN tässä VALVOMATTOMASSA JA OMAVALVOTAAN PERUSTUVASSA LIIKETOIMINASSA!

Keskusta-kokoomushallitukselle ULKOLAISTEN YKSITYISTEN KONSERNIEN VOITOT ovat 1.LAPSI JA PERHEBISNEKSESSÄ,ja tavoitteet lupaukset SIJOITTAJIEN VOITOILLE suomalaisten veronmaksajien selkänahasta MILJARDIBISNEKSESSÄ AMERIKAN MALLIIN ON VIETY JA VIEDÄÄN KEINOLLA MILLÄ HYVÄNSÄ MAALIIN.Tuhansien perheiden ja heidän lapsiensa VALITUKSET makaavat aluehallintaviraston pöydillä KOSKA EI KIINNOSTA KETÄÄN.Satojen toimijoiden ELINKEINO kun on kiinni tästä LIIKETOIMINNASTA.Muuten uusisuomi sensuroi eli poisti kaikki lastensuojeluun liittyvät kirjoitukset ja kommentoinnit VIIME VAALIEN alla,ja jokainen tajuaa MISTÄ SYYSTÄ,ja keiden KÄSKYSTÄ.Kun suomessa annetaan lopputilejä ja joutuu OIKEUTEEN PUOLUSTAESSAAN lastensuojelun UHREJA LAITTOMAN TOIMINNAN TAKIA,onkin tunkion sisin todella SALAISUUKSIA ja EPÄREHELLLISTÄ toimintaa ,PEITTELYÄ täynnään.

Näiden hallituksen SUOJELUKSESSA tomivien tahojen härski ja MIELIVALTAINEN lapsi ja perhekauppa eli HUOSTABISNES on suomessa häpeä ja ulkomaita myöten ihmettelyn aihe.Suomessa on JOPA KAKSOISKANSALAISTEN LAPSIA PIDETTY VUOSIKAUSIA HUOSTAMAFIAN KYNSISSÄ!PELOTTELU,UHKAILU JA VAINOAMINEN ovat arkipäivää tässä YK:n ja EIO:n lastenoikeuksia rikkovassa systeemissä(johon kuuluu perheiden oikeudet ja perhesuoja jota suomi rikkoo jatkuvasti,lasten VAPAUDEN RIISTO jne.hallinto-oikeuden päätöksillä) josta suomi on saanutkin ENITEN pohjoismaista pyyhkeitä!

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #31

@31. Ai tämä sivusto Uusi Suomi poisti sinun kirjoituksiasi? Asiasta olisi kannattanut valittaa JSN:lle tai oikeusasiamiehelle, että oma sananvapauttasi on rajoitettu.

Muutenkin olen kirjoittanut esimerkkejä ja jos haluaa tietää lisää, niin siitäkin on minulla linkit niihin videoihin pidetystä seminaarista 03.05.2018. Ne tallenteet ovat lähes 3 tuntia.

Mitä tiivistelmääni tulee käsittelemään tehdyistä rikoksista:

- Lastensuojelu
- Saamelaiset alkuperäiskansa
- Romanialaiset
- Kehitysvammaiset
- Viittomakieliset
- Muut vähemmistöt

Jos valtio haluaa oikeasti edistää ihmisten oikeutta ja yhdenvertaisuutta, niin sen on julkisesti pyydettävä anteeksi sekä tehtävä korvauksia elossa oleville vääryyksiä kärsineille että vääryyden kokeneille perheille. Valtio ei pääse tästä taakasta eroon millään muulla keinoin.

Risto Koivula

Suomessa ei olle legaliteettiperiaatetta lääketieteessä, argotieteissä eikä esimerkiksi minun alallani teknillisessä mekaniikassa, jonka taholta kansallinen konkurssi irvistää jopa selvimmin.

Kaikkien vääriksi tietämiä teorioita ja rallatella ja lallatella muun muassa valtiollisessa meediassa, joka ulkomailla aivan aiheellisesti AINA MIELLETÄÄN HALLITUKSEN MEEDIAKSI, niitä saa opettaa yliopistoissa (ja oikeita EI SAA!), ja niihin kaadetaan "Akatemian" "perustutkimusrahat" Kankkulan kaivoon. Veronmaksajat ovat tarkoittaneet ne OIKEAAN tieteeseen!

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/mik...

Miksi tämä tärkeä juttu oli poistettu blogeista?

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/01/puoska...

Puoskaritiedepresidentit ovat rapistaneet teknillisen mekaniikan osaamisenkin Suomessa

” Julkaistu 11.1.2018 kirjoittanut Risto Koivula

Minä olen alan miehenä tätä huutanut kurkku putkella noin 30 vuotta, mutta mua ei ole "uskottu".

Tällaiset nokkahiiret ja nilkit ovat itse ajaneet tieteen alas itselleen tehtävän (ilmais)täs- mäpalvelun hyväksi, ja nyt he rutisevat huijaamilleen patatyhmille ja tietämättömille, hyväuskoisille poliitikoille. Ja uhkailevat tutkijoita,jotka heistä ovat jotenkin riippuvaisia.”

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/05/tamper...

https://yle.fi/uutiset/3-9990976

Perinteinen teknillinen osaaminen on rapistumassa ja se uhkaa jo Suomen kilpailukykyä

– ”Vientiteollisuus on hyvinvointimme perusta”

Minä olen tätä samaa aihetta jauhanut puhtaasti omissa nimissäni monessa kirjoituksessa.

Mutta nyt kun ḱommentoin tuota valtakunnan päämedian juttua, jossa samaa sanovat johtavat tutkijat kuten TTY:n teknillisen mekaniikan professori Reijo Kouhia, jonka kanssa just keskustelinkin (lähinnä alan lehden asioista), niin juttu onkin muka jotakin ”ROSKAPOSTIA”!!!

EI JUMALAUTA EIHÄN TÄLLAISILLA PÖLINÄPALSTOILLA OLE MITÄÄN VIRKAA, JOISTA KAIKKI TODELLINEN ASIA HETI NYPITÄÄN POIS!!!!

Sellaisia palstoja on ollut paljon. Se ilmiö on yleensä ennakoinut palstan lakkauttamista vuoden parin sisällä: AL-blogit, Vapaa-ajattelijat, Näkökulma, Iltalehti; vain Skepsiksen-Höpsiksen palsta on puolivaltiollisen aseman takia jäljellä, ja Tieteen palsta… (noissa kahdessa on laajasti myös palautettu välillä jo pois parempaan talteen jemmattuja juttuja) ja pari uudempaa ja pienempää, lakkautettujen ”perillistä”.

PS:

Tämä teknillisen mekaniikan ja erityisesti lentokoneissa ja ajoneuvoissa käytettävän sellaisen historia on myös ollut sellainen piiloteltava ”kinderperuna”.

Lentokoneiden kuorirakenteiden tarkasti laskentakelpoinen mekanikka ja matematiikka kehitettiin II maailmansodan aikana Neuvostoliitossa. (Arvatenkin keskustelu tyssää nyt kuin seinään.)

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/talvis...

” … Nyt kun passarientuotanto on aimmin käsitetelty, niin tämä lentokonepuolen tarina jatkui siis seuraavaan tapaan:

Metallimies, lentokonetehtaan sorvausoperaattori, puolueaktiivi ja Puna-armeijasta ko-tiutuva lentokoneenasentajaerikoisupseeri, NL:n Sotatalousneuvoston puheenjohtajan pikkuveli Artjom Ivanovitsh Mikojan (1905 – 1970) haki ja pääsi v. 1931 Ilmavoimien Insinööriakatemiaan, josta valmistui v. 1936 lentokoneensuunnittelijaksi ja siirtyi lento- konetehtaan suunnitteluryhmän varajohtajan ja sotilasedustajan tehtävään. Pian joilla- kin lentokoneiden kuten panssareidenkin suunnitteluryhmillä oli käytössään Espanjan sisällissodasta haravoidut tiedot saksalaisten viimeisintä huutoa olevista koneista, joita vastaan voitollisiksi uudet koneet piti suunnitella. Ensimmäisenä v. 1940 lensi saksalai- sia pommikoneita vastaan ylhäältä päin hyökkäämään suunniteltu MiG-1 ideanaan mahdollisimman tehokas moottori mahdollisimman pienessä koneessa. Kone ei ollut sellaisenaan pitkäaikainen menestys, mutta pääasia olikin yllätys saksalaisille (ja italialaisille, joilla oli parhaat pitkän matkan pommikoneet): mistä suunnasta ja miten hyökkäys tulee pommikoneita vastaan (matkalla vaikkapa Bakuun).

Mitä siihen akateemikkopuoleen tulee, silloin kun rakenteita kevennetään ja optimoi-daan kantavuudeltaan painoonsa nähden, niin akateemikko Vasili Zaharovitsh Vlasov julkaisi v. 1940 ensimmäisen version perusteorian sisältävästä teoksesta ”Ohutseinä- mäiset kimmoiset sauvat” ja vuonna 1949 teoksen ”Yleinen kuoriteoria ja sen teknisiä sovellutuksia”.

(Jääköön mainitsematta, kuka on kammannut viimeiset epätäsmällisyydet akateemik- ko Vlasovin avoprofiilisten sauvojen teoriasta eli saattanut sen siten nykyiseen muo- toonsa ja osoittanut, miten avoimien ja suljettujen profiilien teoriat yhdistyvät eksaktisti ainakin eräillä tärkeillä perustapauksilla. Osa on vieläkin persetaskussa, ja kaikkein pahimmassa tapauksessa voi vaikka ”uhohtuakin” sinne…

http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/1985/nro4/RakMek_18_...

http://www.students.tut.fi/~koivular/

http://books.google.fi/books?id=Utaxsx4pJK8C&pg=PA...

https://books.google.fi/books?id=a0rHcmOHdAYC&pg=P... ) ”

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/07/talvis...

https://yle.fi/uutiset/3-9980287 "

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/kai...

" Kaikki ”tutkijat” PELKKIÄ HÖLYNPÖLLÄREITÄ Suomen ”Akatemian” suuren projektin päätösseminaarissa!

Tällainen osui silmiin: Projektin tutkimusaihekaan ei ollut vaatimattomimmasta päästä: IHMISMIELI…

http://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/...

”1 (3) Human Mind Research Programme

Final Seminar 1–2 December 2016

(Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A)

Thursday 1 December

09– Registration & coffee

10:00–10:10 Opening words: Gustav Djupsjöbacka, University of the Arts Helsinki

10:10–11:00 Keynote: Repositioning Pragmatics in the Context of Cognitive Linguistics and Interdisciplinary Research.

Milena Fuchs, Professor, Faculty of Philosophy, University of Zagre

RK: Ämmä meinaa, että tämä on EU:n projekti, joka saa ilmeisimmin julkisen rahansa sieltä.

... "

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tätä lottoa tulevaisuudella voisi verrata siihen, että joku maailman suurimmimmista yrityksistä päättäisi mullistaa organisaationsa 18:sta alueeseen, johon kaikkiin valittaisiin uusi johto ja niille annettaisiin oikeus toimia kuten parhaaksi näkevät.

Samalla ei laskettaisi kuin hihasta revitty säästöpotentiaali parinkymmenen sivun muistiolla, jonka laskelmat eivät kestä analyyttistä tarkastelua ja perusteet ovat olemattomat.

Normaalisti yritys tekisi kattavat laskelmat ainakin kolmella skenaariolla: todennäköinen, pahin sekä paras mahdollinen skenaario. Lisäksi arvioitaisiin kattavasti riskit sekä niiden vaikutukset skenaarioille.

Yritys ei koskaan tekisi riskialtista muutosta jatkuvasti toistetun sloganin toimeenpano ratkaisee pohjalta. Niin se ratkaisee aina, mutta ei sen taakse voi mennä päätöksissä.

Yrityksellä olisi riskinä tuhota koko liiketoimintansa ja hävittää asiakkaansa eli ne, jotka lopulta kaiken maksavat.

Valtiolla tätä riskiä ei ole, asiakkailla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa viulut kävi miten kävi.

Valtiovarainvaliokunta lausunnossaan (mukana myös hallituspuolueiden edustajia) toteaa tällä viikolla lausunnossaan:
"Valiokunta toteaa, ettei uudistuksen vaikutuksista ole kokonaisarviota, ei edes eri skenaarioiden tasolla. Selvää on, että näin laajan uudistuksen vaikutuksia on erittäin vaikea arvioita, etenkin kun uudistuksen onnistuminen riippuu olennaisesti sen toimeenpanosta, ts. siitä, miten maakunnat johtavat uudistusta ja järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa. Tästä huolimatta esityksiin olisi tullut valiokunnan mielestä sisältyä kattavammat arviot niiden keskeisistä vaikutuksista, mm. kokonaisarvio valinnanvapausuudistuksen nettovaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin ja yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, miten uudistuksella saavutetaan sille asetetut keskeiset tavoitteet. Valiokunnan arviointia vaikeuttaa myös se, että osa uudistuspakettiin kuuluvista esityksistä on vielä antamatta; esim. asiakasmaksu-uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vasta ensi syksynä."

Joten heikoilla eväillä mennään ja loppupelissä maksaja olemme me.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hallitus Sipilän johdolla kertoi tuovansa yritysmäisiä toimintatapoja toimintaansa. Tässähän on menty täysin hanuri edellä puuhun verrattuna siihen, miten moderni yritys toimii.

Yritys lähtisi kartoittamaan, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat, jonka jälkeen lähdettäisiin kehittämään keinot ja rakenteet, jolla asiakastarve tyydytetään kustannustehokkaalla tavalla.

Tässä lyötiin ensin kiinni ratkaisu eli 18 maakuntaa ja niin pitkälle viety yksityisten tuominen osaksi kuin perustuslaki kestää. Tai no itse asiassa on hukattu pari vuotta yrittämällä enemmän kuin se kestää.

Sitten kolme vuotta on koitettu keksiä kuinka ratkaisu täyttää asetetut tavoitteet siinä kovin hyvin onnistumatta. Hölmöläisten hommaa sivuuttaen kaikki modernit tavat ratkaisujen kehittämiseen.

Viime viikolla on saavutettu uusi huippu, kun pyritään estämään kustannusvaikutusten huolellinen pohdinta, jottei esitys vaarannu.

Kun puhuitte biiseistä, niin siteeraan Apulanna kertsiä:
"Missä taivas on?
Missä jumala on, kun lauma polkee paikallaan?
Missä kuningas, joka meidät vapauttaa?"

Enkä hae mitään uskonnollista vaan henkilöä tai tahoa, jolla on riittävästi kanttia ja vaikutusvaltaa viheltää tämä mieletön peli poikki.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän Kirsiomp kuva

Viime perjantaina julkaistu "Valinnanvapauden hyödyt ja säästöpotentiaalin vaatima tuottavuuden kasvu" (18.5.2018 Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki), ks. alla:

http://vm.fi/documents/10623/6305487/Valinnanvapau...

---

Edellä olevassa linkissä Hetemäen 18.5.2018 arviossa on kerrottu näin:

- Valinnanvapaus parantaa pääsyä peruspalveluihin, mikä on uudistuksen tärkeä tavoite.
‒ Peruspalveluihin pääsy vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia.
‒ Toisaalta peruspalvelujen käytön kasvu lisää sote-menoja.
‒ Näiden kahden vastakkaisen vaikutuksen on arvioitu kaavamaisesti kumoavan toisensa." - - (jatkuu yllä olevassa linkissä)

----

Lasse, osaatko kertoa, kenellä on ollut näin upean hieno kristallipallo, jolla on voitu mallintaa ja ennustaa tällainen suunnitellun soten kustannuskehitys ja väestön sairastavuus ja siihen käytetyt eurot? Kustannuksia tulee lisää toisaalla ja toisaalla niitä vähenee, sote-menojen lisäys on siis +/-/0. Näinkö se menee?

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Hetemäki toistaa sitä levyä, mitä ministerit ovat sille toitottaneet.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Kuten tiedämme ja kuten valtiovarainvaliokuntakin toteaa, vaikutusarvioinnit sote-uudistuksen osalta ovat hyvin puutteellisia. Sairastavuuden tulevan kehityksen osalta on paljon epidemiologista tietoa ja se ei tue mahdollisuuksia vähentää erikoissairaanhoidon rahoitusta, jollei sitten jotain potilaita jätetä hoitamatta. Esim. syöpäpotilaiden määrä kasvaa 10 vuodessa n. 30 %. Ks. https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/raportit/s...

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Ja Lasse tiedä vaikka siellä tanssilavoilla tänä kesänä kohdattaisiin. Koetan viedä vaimoni kohti Satumaan tangoa.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

4,6 mrd onkin säästöpotentiaalia, eikä säästöä. Säästöpotentiaalia on kaikkialla, sekä julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Suoranaisia säästöjä ei siis yritetäkkään tavoitella vaan osoitetaan missä voisi olla sitä säästöpotentiaalia.

Taloudellinen pohja hallituksen sote-uudistuksessa on heikko.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Josta tiedon ja teknologian avulla 4 miljardia, uskoo ken haluaa.

Käyttäjän niklaschristianrenner kuva
Niklas Renner

Jos tuo Hetemäen muistio olisi ollut jonkun yliopiston tekele, asiaa käsiteltäisiin jo tieteellisenä vilppinä. Taustamateriaalilla ei ole juuri mitään tekemistä itse aiheen kanssa.

Dokumenttiin voi tutustua täältä:
http://vm.fi/documents/10623/6305483/Muistio_sote-...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Lääkäriportaalissa muuten väitettiin, jotta KELA-korvaukset jatkuvat ainakin pari vuotta Soten aikanakin?

Joka tapauksessa meille soteväkeen kuuluville on koko ajan ollut selvää, jotta kustannukset vain nousevat.

Onko joku jossakin muuten kuullut yhdenkään lääkärin kannattavan Sotea. Minä en. Mutta eihän meidän milipiteillämme ole mitään merkitystä.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Sinä et olekaan kokoomuksen "maksettu" lääkäri. ;)

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

HUS hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen on heittäytynyt uskomusennustamiseen.

Tavanomaisesti kun me olemme valittelemassa vaivojamme niin lääkäri lähettää HUS labraan ja sen perusteella kirjoittaa reseptit.

Nyt kun Lasse uskoo että pieliselle menee sotet ja maakunta uudistukset ja eikä luota valtiovarain ministeriön labra laskelmiin niin lääkkeeksi saame täältä Lassen blogeista uskomus depattia pään sisään.

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

En valitettavasti ihan ymmärtänyt, mitä tarkoitat. Lähteenä blogissani on valtiovarainvaliokunnan 17.5. laatima lausunto, valtiovarainministeriön valiokunnalle toimittama muistio sekä hallituksen esitys 15/2017 vp. Luvut on otettu suoraan niistä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Seppo Simonen, niihin Hetemäen laskelmiin ei luota edes valtionvarainvaliokunta mukaanlukien siellä oleva hallituspuolueiden enemmistö.

Jos puhutaan uskomuksista, niin olet itse vienyt uskon ja ideologian varassa julistamisen niin sanotusti nextille levelille. Se vaikuttaisi perustuvan sokeaan uskoon Sipilän ja hänen hallituksensa kaikkivoipaisuuteen sekä auktoriteettiuskoon kuten Hetemäen tapauksessa. Laskelmien puutteellinen sisältö ja epämääräisyys ei merkitse mitään kunhan kirjoittaja on valtiotieteen tohtori Hetemäki.

Ko laskelmien vertaaminen labraan on jo absurdia. Labroissa asiat analysoidaan oikeasti.

Esität lähinnä uskomusdebattia pahimmasta päästä.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

En minä ole enää pitkään aikaan ymmärtänyt minkä lasien läpi tuo Simonen maailmaa ja Suomea katselee. Ei sen ajatuksenjuoksusta saa oikein kiinni, pölöttää ihan jonninjoutuvia eikä kykene näkemään metsää puilta. Täyttä sipilöintiä kaiken aikaa, niin kuin nytkin, mutta hänellä on oikeus mielipiteeseen.

Markku Koivisto

Niin, jotakin semmoista siellä blokissa luki, että kun valtiovarainministeriö perustaa sote-kustannusten vuotuiseen 0,9% kasvuun se johtaisi 15 miljardin säästöön, mutta ei mainitse säästöön mihin nähden. Oletan että nykyiseen kasvuvauhtiin nähden. Sitten päätelmä on, että siitä seuraisi yksi kokonaan kustannukseton "sote-vuosi". Kummallinen älyllinen kuperkeikka, kun kustannukset oletuksen mukaan nousevat 0,9% joka vuosi, myös silloin kymmenentenä vuonna. Jos säästö nykyiseen kasvuun verrattuna tuona ajanjaksona todella olisi mainitut 15miljardia, se olisi hieno juttu ja tavoitteiden mukaista.
Pelkkänä matemaatikkona en osaa ottaa kantaa sairastavuuden ennusteisiin kuten hänkään ei ehkä tahdo ottaa lääketieteen kehitykseen. Kuitenkin pidän yllä esittämääni hänen heittoaan pelkästään tarkoitushakuisena harhautuksena, jopa tahallisena, enkä sen asenteellisuuden vuoksi kovin vakavasti osaa suhtautua muuhunkaan sanomaan.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kiitos Lasselle järkevästä vastauksesta taasen Niko luottaa vain omiin laskelmiin eikä virkamiesten tuottamiin laskelmiin heillä tosin on legitiimi.

Tämä Vesa Levonen on oppositiossa omaa puoluettakin kohtaan ja eikä näe konaisuutta mutta kun on vain yksi ohut puu ja metsässä.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Hallituksen kannatus noin 38 prosenttia, keskustan kannatus noin 15 prosenttia. Näillä kannatusluvuilla ei kannata Simosen vikistä minulle mistään oppositiossa olemisesta. Minä nostan keskustan kannatuksen Pirkkalaisen kanssa, jos meidät valitaan puoluejohtoon, Sipilä ei siihen pysty ja Ovaska ei enää ole Sotkamon jälkeen puoluesihteeri. http://vesalevonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255516...

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Vesa Levonen katsotaan nyt Keskustan tilannearvio kolmen viikon päästä kuka vikisee.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen Vastaus kommenttiin #35

Nyt kuullostaa jo paljon maltillisemmalta, kiitos tästä.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Tämä on ehkä tarpeeton kommentti, mutta kritisoisin vahvasti ilmaustasi omaa puoluetta kohtaan oppositiossa olemisesta. Puolue on yhtä kuin sen jäsenet. Ei puolueen jäsen voi olla puoluetta kohtaan oppositiossa. Erilaisia näkökantoja on ja pitääkin olla. Jos niitä ei olisi ajauduttaisiin väistämättä yksisilmäisiin lähestymistapoihin. Jos Keskustapuolueen sisällä on sama määräilevä ja muita kuuntelematon meininki kuin hallituksessa, puolue on väistämättä iltaruskon puolue.

Ei pidä myöskään väheksyä yhden jäsenen merkitystä. Se voi olla täysin ratkaiseva. Muutenhan emme esimerkiksi voisi puhua alkiolaisuudesta.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kalevi jos mielipiteemme ei eroaisi sote ja maakuntamalista olisin hyvinkin hyödyllinen vertaistuki.
Muuten huomasit pitkällä työuralla samoin kuin minä että työ muokkaa ihmistä myös määrätynlaiseen käyttäytymiseen sivilielämässä elikä jos voi töissä käyttää valtaa niin se seuraa käyttäytymisenä sivilielämässä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Seppo Simonen,
montako virallisen tahon arviota tarvitaan laskelmista, jotta huomaat niiden olevan täysin riittämättömiä?

Kelpaako esim talouspolitiikan arviointineuvosto?

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/249251-professore...

"Kovaa ryöpytystä jatkaa myös talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvosto on aiemmin arvostellut hallituksen esitystä, josta ei sen mukaan ilmene perusteluja sote-uudistusta koskevalle kolmen miljardin euron säästötavoitteelle. Lisäksi neuvosto on nostanut esiin uudistuksen ja erityisesti valinnanvapauden riskejä."

"– Arviointineuvosto toteaa, että valtiovarainministeriön 16.5. 2018 päivätty muistio ei tuo näihin kysymyksiin lisävalaistusta, neuvosto toteaa nyt.
– Arviointineuvosto pitää erityisesti muistiossa esitettyä arviota tiedon ja teknologian käytöstä saatavan säästöpotentiaalin suuruusluokasta perusteluiltaan puutteellisina.
Vaille lisäselvyyttä jää yhä myös se, miten tavoiteltuihin säästöihin päästään ja millä tavoin uudistus parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta niin, että säästötavoite ei vaaranna palveluiden laatua tai saatavuutta."

Tai miten olisi Yleltä analyysi laskelmien puutteista:

https://yle.fi/uutiset/3-10215587

"Minua jo vuosia piinannut kysymys on yhä jäljellä: Mistä ne säästöt tulevat, koska kukaan ei ole avannut taustalaskelmia tai kertonut, miten luvut muodostuvat. Eikö ne pitäisi nähdä ennen kuin lakikokonaisuus hyväksytään eduskunnassa?"

Juha Hämäläinen

On mielestäni selvää, että hallituksen esitys ei halua ottaa kantaa julkisesti kulujen maksajiin. Kulujen nousua ei estä mikään. Hoitojen siirtyminen yhä enemmän yksityiselle puolelle tarkoittaa auttamatta jatkuvaa kustannusten nousua. Sitä ei voi estää millään lainsäädännöllä.

Suunnitelma on siis se, että kansalaisten omavastuu nousee kuten on jo pitkään tehnyt. Varakkaammat ottavat lisävakuutuksia. Mitä tekevät varattomat?

Oli miten oli niin kulujen noususta syntyvä ongelma siirretään vaiheittain yksilön itsensä ongelmaksi. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole nykyisissä suunnitelmissa. Suomen terveydenhuolto menee kohti amerikkalaista mallia. Siellä ovat per henkilö hoitokulut tuplat Suomeen verrattuna.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Hallitus puhuu säästöistä, vaikka todellisuudessa kysymys on leikkauksista. Leikkauksin valtion tukema terveydenhuolto voidaan vaikka lopettaa. Kuitenkaan ne, joilla on varaa, eivät voi terveydenhuollossa juurikaan säästää, koska kyse on elämään liittyvästä välttämättömyydestä. Hallitus siis harhauttaa tieten tahtoen, että nyt ollaan toteuttamassa kaikille tasa-arvoista maksutonta terveydenhuoltoa, vaikka todellisuudessa sen uudistuksesta tulevat hyötymään taloudellisesti vain varakkaat.

Hallitus harhauttaa myös puheilla yksityisen terveydenhuollon kustannustehokkuudesta ja valinnanvapauden autuudesta. Oikeasti valinnanvapaus heikkenee. Mitä valinnanvapautta on, jos saa valita kaksi kertaa vuodessa? Kokonaisuutena moninkertainen terveydenhuolto-organisaatio, yksityisten markkinointikulut ja voitot sekä sekajärjestelmän hallinnoinnin ja valvonnan kalleus tekevät valinnanvapausmallista väistämättä kalliimman. Ruotsin esimerkistäkään ei kukaan välitä, vaikka se tarkoittaisi Suomeen noin 5 mrd €/v lisäkuluja. Miljardeilla ei näytä olevan terveydenhuollon kustannuksella tapahtuvassa poliittisessa pelissä mitään merkitystä.

Hallitus on nähnyt kovasti vaivaa taatakseen yksityiselle terveydenhuollolle mahdollisimman hyvät edellytykset. Sen sijaan se ei ole korviaan lotkauttanut ainutlaatuisille mahdollisuuksille, joita valtiojohtoisella julkisella terveydenhuollolla olisi. Ilmeisesti vain yksityiseen terveydenhuoltoon verrattuna "tasapuoliseen" tilanteeseen vedoten ei esimerkiksi laskutusbyrokratiaa haluta lakkauttaa, vaikka vähintään kolmasosa sillä kerätyistä varoista menee laskutuksen toteuttamiseen (ja tässä eivät ole vielä mukana tietojärjestelmät). Kansalaiset maksavat tarpeettomasti noin 3 % tuloveroja ja yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Toinen esimerkki on lääkehuolto, jossa maksamme yli miljardin vuodessa ylimääräistä vain ylläpitääksemme liiketoimintaa, jossa syntyvät verojen jälkeen alle 100 milj. €/v apteekkitulot. Tässä tapauksessa siis 600 ihmisen liiketulot menevät kansalaisten miljardimenetyksen edelle.

Ikäväkseni olen saanut todeta, ettei aitoa puolue- tai muista intressipiireistä riippumatonta joka suhteessa (siis sekä kansanterveyden että taloudellisuuden suhteen) ideaalista terveydenhuoltojärjestelmää halua kukaan, vaikka sellainen olisi monin verroin helpommin toteutettavissa kuin hallituksen nykyinen esitys. Osalla vaikuttavat omat suorat intressit, mutta huomattavalla osalla ei ole myöskään halua panna omaa arvovaltaansa likoon asettautumalla alttiiksi lähipiirinsä mahdolliselle arvostelulle tai vaikkapa kommunistiksi nimittelylle. Valitettavasti tämä osaltaan tukee epäsuorasti hallituksen pyrkimyksiä.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kalevi jää kyllä historiaan yhdeksi sitkeäksi muutosvastarinnan sotesoturiksi.

Tuulikki Mäkelä

Pitkälle samaa mieltä hallintoylilääkäri Lasse Lehtosen kanssa.

Valtiosihteeri Hetemäki laskee säästöjen osalta pitkälti digitalisaation ja paremman johtamisen varaan.

Vesa Levonen kysyy, kun puhutaan sote-ratkaisuilla saavutettavista säästöistä, tai 4,6 miljardin säästöpotentiaalista, että "tiedon ja teknologian" avullako se saavutetaan. Hyvä kysymys.

Olen 90- ja 2000- -luvuilla katsonut keskisuuressa (noin 100 työntekijää päätoimistossa) yksityisessä palveluorganisaatiossa (noin 10 alaorganisaatiota) digitalisaation käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Pullonkaulaksi ja suureksi kusstannustekijäksi näissä digitalisaatioprosesseissa tuli aina liika luottaminen teknologiaan ja "napinpainallukseen". Organisaation pöydille ilmestyi melko lyhyin väliajoin uudet tietokoneet uusine käyttöjärjestelmineen ja sovelluksineen. Ja uskottiin, että no nyt, siitä vain,suorittava porras painamaan nappia, ja kappas;asiat sujuvat, tieto saadaan käyttöön ja se leviää sekä säästetään kustannuksia.
Mutta toisin kävi; ei ollut helppo osoittaa tehtävien hoitamisen tehostumista eikä kustannussäästöjä.

Eli mikä tässä mättää? 1) Puuttuu hyvä suunnittelu ja johtaminen. Ei käytetä hyväksi organisaation kaikkia tasoja eikä suorittavaa porrasta, kun digitalisaation sisäänajoa suunnitellaan ja johdetaan. Jälleen luotetaan pelkästään tekniseen osaamiseen ja annetaan projektin suunnittelun ja johtamisen järjestäminen it-osaston tietohallintopäällikölle, joka ei tunne organisaatiossa olevia tehtäviä eikä siis sitä, missä ja miten suorittajat digitalisaatiota hyödyntäisivät.

2) Puuttuu kokonaissuunnitelma. Se edellyttäisi organisaation ja sen tehtävien sekä tehtäviin liittyvän tiedon (asiakirjojen ja muun tiedon) luomis- ja välittämisprosessin tuntemista, eli myös suorittavan portaan laajaa mukaan ottoa suunnittelussa.

3) Organisaation ja eri tasojen välinen kilpailu on suureksi haitaksi, kun kilpaillaan, kenellä hienoimmat koneet ja järjestelmät. Ei suunnitella järjestelmien yhteensopivuutta organisaation eri tasojen välillä; mikä kuitenkin olisi ratkaiseva tekijä digitalisaation toimivuutta ja kustannussäästöjä ajatellen.

4) Koulutuksen puute. Sekä johtoporras että suorittava porras tarvitsevat jatkuvaa koulutusta tietokoneiden ja järjestelmien sekä sovellusten käyttämiseen,jotta taataan toimivuus ja kustannussäästöt.

Yhteenvetona sanoisin, että edellä mainitut vakavat puutteet digitalisaation sisäänajamisprosesseissa on ollut todettavissa 90- ja 2000- -luvuilla niin yksityisissä organisaatioissa kuin julkisella puolella, ministeriöissä, sairaaloissa jne, jne. Säästöjen sijaan on tullut turhia, suuriakin kustannuksia, ja voitot ovat menneet laitteita ja järjestelmiä toimittavien yritysten taskuun. Toivottavasti suunnittelussa ja johtamisessa on menty edes jonkin verran eteen päin.

Kuitenkin sydän syrjällään odotan, miten esimerkiksi sairaalatoimessa tulee onnistumaan laajat digitalisaatioprosessit, jotka on saatava toimimaan moitteettomasti, jotta potilasturvallisuus edes jotenkin turvattaisiin, ja että saataisiin selvästi osoitettavia kustannussäästöjä. Pelkään, että tulee monia teknisiä yhteensopivuusongelmia ja muita yllä mainittuja puutteita digitalisaation läpiviemisessä, sen hyödyntämisessä ja ylläpitämisessä. Pahimmissa tapauksissa potilaat kärsivät, kun ei löydetä heidän sairaskertomustaan eikä muuta tarvittavaa tietoa.

Kaikesta huolimatta olen uudistusmielinen enkä vastusta tekniikkaa enkä digitalisaatiota. Oikein ja järkevästi haltuunotettuna; yhteistyössä sekä teknisen asiantuntemuksen että organisaatioiden muun asiantuntemuksen välillä, ja niin johto- kuin suorittavan portaankin välillä, saadaan "ihmeitä" aikaan, ja paljon puhutut kustannussäästötkin ovat mahdollisia. Mutta mahdottomalta ja suunnittelmattomalta ja/tai väärin suunnitellulta ja johdetulta sekä täysin keskeneräiseltä tuo sote-kaaos näin rivikansalaisen näkökulmasta tuntuu.

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela

Lehtonen, pyydän anteeksi etten ole ehtinyt aikaisemmin paljastaa veikkaustani tämän sunnuntain sote-aiheisen kirjoituksesi otsikosta.

Olin varma, että otsikko on, KAATUVAN SOTE-UUDISTUKSEN MUISTOPÄIVÄ. Tunnustan täten tappioni tässä asiassa.

Olen kuitenkin varma, että sote-ja maakuntauudistus toteutuu vastustuksestasi huolimatta ja hyvä niin.

Toivon liukasta lattiaa viedessäsi vaimosi helteisenä kesäiltana Reijo Taipaleen esittämän Satumaa-tangon pyörteisiin. Saattaahan lattialta löytyä Kotkan vahva keskustalainen Vesa Levonenkin vaimonsa kanssa. Jättäkää silloin puheet sotesta unholaan ja nauttikaa tanssista.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Arvo tietää ja tuntee asiat tunnetusti perusteellisen hyvin. Tänään oli Juha Rehulan ilmoituksen mukainen viimeinen päivä, milloin valiokuntakäsittelyt piti olla ohitse ja kaikki lausunnot annettuina. Ilmeisesti nämä "luovat" ratkaisut astuu nyt esille ja vaikka aikataulut pettää, niin Arvolla on parempaa tietoa ja tietää, että asiat lutviutuu tästä ihan kuin tyhjää vain. Arvolla on käsitys ja kaikki kärkitieto perustuslakiasiantuntijoiden vastauksista, vaikka yhtään vastausta ja lausuntoa ei ole edes vielä valmiina. Melkoisen kristallipallon se on tuo Arvo saanut käsiinsä. Varsinainen neropatti Laukaasta. Arvon mekin ansaitsemme.

Päivitän tähän tämänkin. Tuskin tulee maakuntavaaleja syksyllä. https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/249203-professori...

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela

Levonen, olen erittäin ylpeä "kehuistasi". Muista kuitenkin, että "neropatti Laukaasta" ei lankea kuvittelemaan sinun huulenheittoa muuksi kuin kettuiluksi. Taitaa Kotkan maailmanmatkaajan ja joka alan asiantuntijan hermo olla jo pinnassa.
Yritä kuitenkin säilyttää malttisi sillä sitä sinä tarvitset niin raskaita poliisitehtäviä suorittaessasi kuin lähes ympärivuorokautisessa politiikan teossa.

Lopuksi lupaan, että tämä on vihon viimeinen kannanottoni kirjoituksiisi. Sinulla kun näyttää noita ymmärtäjiä olevan ainakin täällä Puheenvuorossa sen verran, että heidän kanssaan saat aikasi kulumaan uusia kirjoituksia laatiessa ja niitä sitten kommentoidessa.

Onnea ja menestystä Vesa Levonen ja arvon sinäkin ansaitset!

Käyttäjän HenriJrvi kuva
Henri Järvi

hallitus kulkee idelogia edellä, niin kuin natsit saksassa aikanaan, sama tarina uusi aika, kapitalistinen yli-ihminen ja poliittinen puoluerotu lyövät kättä ja sinusta tehdään pääoman orja, ihan laillisesti, sillä täytyyhän kaiken olla laillista, orjuudenkin

ideologia edellä kaadetaan kansallisvaltio ja katsotaan sitten paikataanko jotain, pääasia että saadaan jotain aikaiseksi, hihat heilumaan

ideologia edellä

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

"IT-muutoksia tukeva Akusti-foorumi on hiljattain ministeriöille laskenut, että sote-uudistukseen liittyvistä tietojärjestelmäintegroinneista ja uusista raportointivelvollisuuksista aiheutuu n. 500 milj. euron investointitarve. "

Terveydenhoidon järjestelmissä pitäisi käyttää jonkinlaisena vertailuhintana Viron potilasjärjestelmää, koko maan kattava järjestelmä 10 miljoonaan euroa. Voisivat myydä sen meillekin sadalla miljoonalla?

Aiheesta on uutisoitu ja keskusteltu kommenttiosiossa jo vuosia sitten:
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/53415-1-800-000-0...

Perusongelmana on nähdäkseni, ettei maassa ole ollut yhtä tai kahta kaikille sopivaa järjestelmää sovellustuotteena, vaan vähintään joka toiseen kuntaan on pitänyt keksiä pyörä uudestaan ja uudestaan, räätälöitynä sovelluksena. Tässä olisi ollut luonnollisen monopolin paikka, mutta ...

Siis jos ei nytkään integroida, vaan otetaan uusi yhteinen järjestelmä ja syötetään vaikka puolimanuaalisesti vanhat tarvittavat tiedot, niin sekään ei tule noin kalliiksi? Raportointivelvollisuuksiaakaan ei tarvitse silloin rassata joka ikiseen vanhaan sovellukseen, vaan nehän tulevat siihen uuteen yksintein.
Tämä kylläkin tarkoittaisi kaikkien niiden vanhojen järjestelmien ylläpitoa jonkinlaisen siirtymäajan yli.

Käyttäjän TaskinenMika kuva
Taskinen Mika

Kyllä soten lisäkustannukset maksaa jälleen ne kellä on kaikkein vähiten. Eli palvelujen on vääjäämättä entisestään vähennyttävä.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Ruoho on vihreätä Ajatuspaja Liberan Mikko Kiesiläisen blogissa ja siihen suuntaan haluaville ok ja tervemenoa.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Kiesiläisen blogissa toistettiin asia, jota monet muut ovat kanssani toistaneet Hetemäen ensimmäisistä perusteluista lähtien: on huijausta esittää hallituksen sote-uudistuksen etuna sellaista mikä voitaisiin toteuttaa ainakin yhtä hyvin nykyisessä terveydenhuollossa.

Käyttäjän KariAhlstrm kuva
Kari Ahlström

Eli hahmotanko tätä nyt oikein? Kapitaatiokorvaus mahdollistaa sen, että kansalainen voi hakeutua asiakkaaksi yksityiseen SOTE-keskukseen. Säästösyistä johtuen korvaus kuitenkin jää niin pieneksi ettei sillä kansalaisen riittäväksi kokemaa terveyspalvelua järjestetä. Joten ne jotka pystyvät, parantavat palveluaan ottamalla yksityisen terveysvakuutuksen? Ehkä jopa samalta sote-keskus/vakuutusfirma yhdistelmältä.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Vihreä idealismi luonto ja eläimet sekä ihmiset samalle viivalle elikä elikä ihminen saa kuolla potilasjonoihin ja julkisen monopolin tarjoamaan palveluun.
Uudessa sote ja maakuntamallissa ihmisellä on vaihtoehtoja valitseeko yksityisen puolen tai julkisen puolen sotekeskuksen palvelut ja palvelusetelillä hoitovaihtoehdot lisääntyy nämä tarjoavat nopean ja laadukkaan hoidon sairauden koettaessa.
On aivan uskomatonta tämän uuden järkevän monipuolisen sote/maakuntamallin vastustus, näyttää nyt kyllä että vain ideologisten syiden vuoksi vastustetaan.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Tiina Merikanto Sote yhteenveto on yksipuolinen näkemys opposoition puolesta missä on hallituksen näkemys samasta asiasta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kelpaako esim talouspolitiikan arviointineuvosto professoreineen? Ei ole opposition mielipide.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/249251-professore...

"Kovaa ryöpytystä jatkaa myös talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvosto on aiemmin arvostellut hallituksen esitystä, josta ei sen mukaan ilmene perusteluja sote-uudistusta koskevalle kolmen miljardin euron säästötavoitteelle. Lisäksi neuvosto on nostanut esiin uudistuksen ja erityisesti valinnanvapauden riskejä."

"– Arviointineuvosto toteaa, että valtiovarainministeriön 16.5. 2018 päivätty muistio ei tuo näihin kysymyksiin lisävalaistusta, neuvosto toteaa nyt.
– Arviointineuvosto pitää erityisesti muistiossa esitettyä arviota tiedon ja teknologian käytöstä saatavan säästöpotentiaalin suuruusluokasta perusteluiltaan puutteellisina.
Vaille lisäselvyyttä jää yhä myös se, miten tavoiteltuihin säästöihin päästään ja millä tavoin uudistus parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuutta niin, että säästötavoite ei vaaranna palveluiden laatua tai saatavuutta."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Valtiovarainministeriö, Helsinki 2018

Taloudellinen katsaus

Kevät 2018

Valtiovarainministeriön julkaisu 9a/2018:

http://vm.fi/documents/10623/7694810/Taloudellinen...

---

Lasse, löysitkö edellä kerrotusta taloudellisesta katsauksesta osviittaa siihen, että suunnitellun soten säästöt ovat +/-/0 - kuten viestissäni nro 7 tässä blogissa kirjoittelin?

Eli kun perusterveydenhoitoon pääsee ajoissa, niin silloin myöhemmät erikoissairaanhoidon tarpeet ehkäistyy suurelta osin tai jäävät pois kokonaan? Mitä mieltä olet? Voisiko väittämä pitää paikkansa?

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Tautien nopeampi havaitseminen parantaa kyllä potilaan ennustetta. Perusterveydenhuollon toiminnan vaikuttavuus riippuu kuitenkin palveluja käyttävästä potilasmateriaalista. Jos lääkärin aika kuluu itsestään paranevien nuhien ja naarmujen hoitoon, on toiminnan terveyshyöty vähäinen. Jos taas perusterveydenhuollossa esim. löydetään nopeasti syövät, on terveyshyöty suuri, mutta samalla erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyy. Tosiasiassa hyvin toimiva perusterveydenhuolto lisää erikoissairaanhoidon käyttöä - perusterveydenhuolto kun ei tee kenestäkään kuolematonta tai ikinuorta. Se voi kuitenkin auttaa tuomaan lisää terveitä elinvuosia ja myöhentää erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta. Terveydenhuollon kustannukset eivät silloinkaan vähene.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Talouspolittinen arviointineuvosto on nimensä mukaan tilannearvio ei varmaa faktaa. Mikäköhän oli talouspolittisen arviointineuvoston arvio Suomen talouden nykytilasta kaksivuotta sitten.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

En muista mikä oli sen arvio, mutta kerrohan ihmeessä, jos sillä on asiaan jotain vaikutusta.

Eli eduskunnan valtionvarainvaliokunta, jossa on muuten enemmistö jäsenistä hallituspuolueista, piti Hetemäen arvioita niin epämääräisinä, etteivät ottaneet niitä edes huomioon lausunnossaan.

Lisäksi talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa kuten oli edellä jo kuvattu. Siihen muuten kuuluu neljä taloustieteen professoria: Uusitalo, Andersen, Kotakorpi ja Puhakka. Heidän lisäkseen sosiaalipolitiikan professori Anttonen.

Muitakin vahvoja kannanottoja on kuultu eri tahoilta, mutta kun tunnut pitävän virallisista tahoista, niin tuossa nyt pari.

Näiden yli olet siis ennemmin luottamassa yhden miehen raporttiin, jonka puutteet ovat ilmiselviä perustelujen ja olettamien osalta?

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Professoritkin esittivä arvion ja sen painoarvo on arvio. Googletin arvion talouden tulevasta arviosta tammikuussa 2016 eikä siinä luvattu hunajaa koko hallituskaudelle päinvastoin synkkyyttä, joten sekin oli arvio.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

Kuka maksaa soten lisäkustannukset

Jokainen tietää, kuka ne maksaa. Pitäisi kysyä kenelle nuo lisäkustannukset ovat tuloa eli kenelle ne maksetaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset