LasseLehtonen Syteen tai soteen

Sote ja konsulttidemokratia

Tietokirjailijat Hanna Kuusela ja Matti Ylönen julkaisivat muutama vuosi sitten kirjan ”Konsulttidemokratia – kuinka valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton”. Kirja löytyy omasta kirjahyllystäni liikkeenjohtoa ja johtamisoppeja käsittelevien kirjojen keskeltä. Tutustuin itse ensi kertaa konsultoinnin maailmaan 1990-luvun alkupuolella, kun kiersin Yhdysvaltoja ja Japania SRI Internationalin ”senior advisorin” kanssa kokoamassa markkina-arviota kehitteillä olleelle uudelle lääkkeelle. Olen sitten viimeisen 15 vuoden aikana tutustunut useimpien suurten kansainvälisiin konsulttifirmojen toimintatapoihin. Pidän konsultteja hyödyllisinä erityisesti silloin, kun on omin keinoin vaikea koota tarvittavaa tietopohjaa. Isoilla kansainvälisillä konsulttifirmoilla on usein pääsy tietokantoihin, joihin tavallisella viranhaltijalla ei ole käyttöoikeuksia. Toki Google on tässä suhteessa helpottanut jokaisen tiedonhaluisen asemaa. Joskus konsulttia voi käyttää myös tilapäisenä lisätyövoimana. Kovin tavallista kuitenkin on, että konsulttifirman myyntikalvoilla luvataan tuoda erityisosaamista, mutta konsultin työn tuotos onkin yleistä konsulttilatinaa powerpointeille sijoiteltuna.

Suuret uudistukset, kuten sote, ovat konsulttifirmoille oikea kultakaivos. Sipilän hallitus on kaatanut sote- ja maakuntavalmisteluun lyhyessä ajassa satoja miljoonia euroja. Osa tuosta rahoituksesta menee suoraan konsulttifirmojen taskuihin. Konsultit suunnittelevat niin tietojärjestelmäratkaisuja kuin palvelutuotannon tehostamismalleja taikka ratkovat virkamiesten puolesta juridisia taikka hallinnollisia ongelmia. Asiakkaina ovat yhtä lailla ministeriöt, maakuntien valmistelukoneistot kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat.

Sosiaali- ja terveysministeriössä sote-konsultoinnin ykkönen on viime vuosina ollut Nordic Healthcare Group eli NHG. Se on mm. laatinut ministeriölle soten vaikutusarviointeja. Tosin nuo vaikutusarvioinnit ovat saaneet kritiikkiä eduskunnan valiokunnilta taikka viimeksi valinnanvapauslakiluonnoksen osalta lainvalmistelun arviointineuvostolta kokonaisarvioinnin puuttumisesta. NHG luokittelee itsensä terveys- ja sosiaalipalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistuneeksi toimijaksi. Kieltämättä sote-alan osaamista tuossa yrityksessä onkin. NHG omistaa Kuntamaiseman, joka on kuntapalveluiden talouden suunnittelun ja seurannan, tuotteistamisen sekä raportoinnin työkalu. Kuntamaiseman kautta NHG:lle kertyy tietoa kuntien sote-toimintojen tuotoksista ja kustannuksista. Kuntamaisema on ollut esikuvana Sitran kehittämille sote-tietopaketeille, joita Valtiovarainministeriössä halutaan käyttää eri maakuntien toiminnan vertailuun. Näillä tahoilla on ymmärrettävästi intressejä sen suhteen, millaisiin toiminta- ja raportointimalleihin sote-uudistuksessa päädytään.

Maakuntien sisäistä valmistelua avittaa vielä laajempi konsulttifirmojen joukko. Usein referenssinä yhden maakunnan hankinnalle käytetään toiselle maakunnalle asiassa jo tehtyä valmistelua. Toki maakuntavalmistelijat vaihtavat tietoja keskenään, mutta konsulttifirmoille on lähtökohtaisesti edullista se, että tieto on hajallaan ja mieluummin konsulttiyritysten kuin virkamiesten käsissä. Välillä tulee jopa sellainen olo, että konsulttifirmat vaikuttavat soten valmisteluun enemmän kuin poliitikot, joilla ei ole aikaa, osaamista eikä usein haluakaan perehtyä monimutkaisten ongelmien yksityiskohtiin. Huolestuttavaa on, että sote-valmistelua avustavien konsulttifirmojen asiakkaina on myös yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiä, joille konsultit voivat ehdottaa aiemmin rakentamaansa julkiseen toimintamalliin sopivan liiketoimintasuunnitelman. En muista nähneeni konsulttisopimusta, jossa tämäntapainen toiminta olisi tehokkaasti kielletty.

Juridista konsultointia ministeriöille antavat asianajotoimistot. Esimerkiksi Valtiovarainministeriö (tai oikeammin sen alainen yhtiö) hyödynsi IT-toiminnan palvelukeskukseksi suunnitellun Vimana Oy:n kilpailuoikeudellisen aseman arvioinnissa tunnettua helsinkiläistä asianajotoimistoa. Kuntaliitto oli hiukan aikaisemmin julkaissut prof. Petri Kuoppamäen kriittisen asiantuntijaraportin toisen palvelukeskusyhtiön asemasta. En yhtään epäile asianajotoimiston osaamista asiassa, mutta juridiselle keskustelulle on kovin tyypillistä, että siinä pyritään lähtökohtaisesti kiistämään toisen osapuolen väitteet ja vaatimukset. Murhamieskin saa oikeudenkäynnissä avukseen asiamiehen, joka pyrkii osoittamaan, ettei tuomiolle ole perustetta. Asianajotoimistojen lausunnoissa ei siis aina ole kyse objektiivisen totuuden etsimisessä, vaan väitteiden esittämisestä asiakkaan eduksi. Eräs juristikollega kommentoikin somessa ministeriöiden tapaa käyttää asianajotoimistoja ”virkamiesten älyvajeena” tarkoittaen, että virkakelpoisuusvaatimuksiin on aiemmin kuulunut sekä alan substanssin että lakien osaaminen. Viime vuosina tätä osaamista on alettu ministeriöistä ulkoistaa juristikonsulteille.

Yliopistot ja niiden tutkimusyksiköt tekevät nykyään suhteellisen harvoin ministeriöiden toimeksiannosta tutkimuksia, jossa selvitettäisiin jonkun hallinnonalan ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Vapaa tiede kun ei helpolla alistu ohjailtavaksi, eivätkä riippumattoman tutkimuksen tulokset välttämättä tue haluttua poliittista päämäärää. Professorikollega Harri Veivo Ranskanmaalta muistutti runsaan viikon takaisessa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että tutkijoiden passiivisuus kotimaiseen asiantuntijakirjoitusten laatimisessa avaa markkinarakoa ajatuspajoille ja konsulteille, jotka voivat esiintyä osaajina todellisten asiantuntijoiden poissa ollessa. Tuloksena syntyy selontekoja, jotka näyttävät tieteeltä, mutta jotka palvelevat ensisijaisesti kulloistenkin vallankäyttäjien tarkoitusperiä. Lopputuloksena konsulttien käytölle voi lopulta olla Konsulttidemokratia-kirjan kuvaama päättäjä, joka ei enää erota tietoa ja valeuutista toisistaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hyvää pohdintaa, kiitos.

Vaikkei tämä liity Soteen, niin laitan tämän esimerkkinä konsultoinnin käyttämisestä ja millaisen vastuun tekemisistään nuo ottavat. EK teetti juuri selvityksen paperiteollisuuden luottokonsulttitoimistolla EU:n sähkömarkkinoista vaikuttaakseen meneillä olevaan pohdintaan yritystuista.

Selvitys alkaa seuraavasti:
----------------------------------------------------------------
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Pöyry Management Consulting Oy (”Pöyry”) on laatinut raportin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n(”Asiakas”) toimeksiannon perusteella ja noudattaen Pöyryn ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtoja. Pöyryn tähän raporttiin liittyvä tai siihen perustuva vastuu määräytyy yksinomaan kyseisten sopimusehtojen mukaisesti.

Raportin sisältämät tulkinnat ja johtopäätökset perustuvat osittain Pöyryn kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisista lähteistä saamiin tietoihin.

Pöyry ei ole tarkistanut minkään kolmansilta osapuolilta tai ulkopuolisista lähteistä saadun ja raportin laatimiseen käytetyn tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä, koska se ei ole kuulunut Pöyryn toimeksiannon laajuuteen. Pöyry ei anna raportin perusteella tai siihen liittyen mitään vakuutusta (nimenomaista tai konkludenttista) eikä vastaa sen sisältämien tietojen ja arvioiden oikeellisuudesta.

Pöyry ei vastaa kolmannelle osapuolelle tämän raportin käyttämisen tai siihen luottamisen perusteella aiheutuneesta haitasta taikka mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta.
-------------------------------------------------------------
Oikeastaan tuota kun ajatuksella lukee niin selvitys voi olla vaikka kuinka puolueellinen ja tiedoiltaan metsässä eikä siitä oteta mitään vastuuta.

Valitettavan usein tällaiset selvitykset ovat päätöksenteon pohjana ja ko lauseke ei ole mitenkään poikkeuksellinen vaan esim konsultointia tekevien lakitoimistojen taholta yleinen.

Soten lisäksi tämä konsultti-ilmiö on liian vahvasti monilla osa-alueilla valtion ja kuntien päätöksenteossa läsnä. Riippumattomuus on usein hyvin kyseenalainen - sen lauluja laulat kenen leipää syöt.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Puolue tilaa ns asiantuntijakonsulteilta haluamansa avun johon tukeutua ja sen tietävät konsultit - ei sellainen ole mitään demogratiaa.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

"Tuloksena syntyy selontekoja, jotka näyttävät tieteeltä, mutta jotka palvelevat ensisijaisesti kulloistenkin vallankäyttäjien tarkoitusperiä. Lopputuloksena konsulttien käytölle voi lopulta olla Konsulttidemokratia-kirjan kuvaama päättäjä, joka ei enää erota tietoa ja valeuutista toisistaan."

Onneksi Lasse Lehtonen vielä saa vapaasti tuoda esille asiantuntevat kannanottonsa. Sekavan sotevalmistelun keskellä kaikkien keskeisten asiantuntijoiden käsiä ja toimintavaltuuksia ei ole sidottu, ainakaan toistaiseksi. Hallituksen kannalta kieltämättä harmillista.

Hallituksen "sotekeisarilla" ei ole vaatteita.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen

Lehtosen esille ottama asianajajamainen tapa toimia näkyy selkeästi sote-keskusteluissa. Tarkoitus ei ole pohtia mikä on paras tapa toteuttaa terveydenhuolto vaan tukea tiettyä ennalta määrättyä poliittista ratkaisua.

Päivä päivältä yhteiskunnan asioiden käsittely käy yhä epä-älyllisemmäksi.

Juha Koponen

..ja taas löytyy SOTE kauhua. Konsultit!

Fiksut "japanissa ja amerikassa" oikeesti käyneet DDR-terveys johtajamme taas loistavat. On todettu, että;
- ihmiset tulevat turhaan saamaan erikoissairaanhoitoa, jos on valinnanvapaus.
- yksityiset terveysfirmat rahastavat Suomalaisen ihmisen rahat "veroparatiiseihin" ja ihmiset jäävät vaille hoitoa.
- kokoomuslaiset ovat saaneet kaikki johtajan paikat ja saavat kauheita etuja "salakavalasti".

mielikuvien sotaa kansalaisia vastaan DDR terveysjohdostamme.
Mutta, miksi DDR-terveydenhuoltomme ei käytä ulkoista tarkkailua palvelun ja hoidon tasoa mitattaessa?

Jos ei joka päiväinen uutinen niin ainakin viikottainen, joku kertoo, että on joutunut kaltoin kohdelluksi terveyskeskuksissamme tai sairaaloissa.

Johan on kumma, jos ei käytetä konsultteja , kun ollaan sentään irrottautumassa DDR-kivireestä Suomessa.

SOTE on parantava voima suomen lääkäreiden ja hoitoalan todella huonon työntekemisen kulttuuriin ja Keskiarvojen palvontaan. Jatkossa on pakko huomioida potilas....

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset