LasseLehtonen Syteen tai soteen

Valinnanvapaus – mikä se on ja mitä tämä tarkoittaa

Reformaation 500-vuotisen historian kansainvälinen merkkivuosi on kohta päättymässä. Poliittisena liikkeenä reformaatio edellytti, että jokaisen tulisi ymmärtää, mitä kirkko ja valtaapitävät julistivat. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin tulivat kansankieliset ”mikä se on” selitykset vaikeille uskonnollisille käsitteille. Niitä sitten rippikoulua käyvät kukin vuorollaan pänttäsivät. Tuloksena oli lukutaitoinen kansakunta, jossa jo 1700-luvulla alettiin edellyttää esivallan päätösten julkisuutta ja ymmärrettävyyttä.

Valinnanvapaus-käsite ei ole helposti ymmärrettävä. Siihen on kuitenkin helppo liittää positiivisia mielikuvia, kuten useimpiin muihinkin viestintäkonsulttien luomiin sanontoihin. Kaikki haluavat vapautta eikä kukaan halua sen vastakohtaa eli pakkoa. Pelkän iskulauseen lukijalta jää helposti huomaamatta, onko vapaus todellista vaiko vain mielikuvaa.

Valinnanvapaus ei ole juridinen termi, eikä Suomen perustuslaki tunne koko käsitettä. Perustuslaki suojaa kuitenkin henkilökohtaista vapautta sekä oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Laissa on jo nyt turvattu potilaan itsemääräämisoikeus ja oikeus valita häntä hoitava lääkäri terveydenhuollon voimavarojen puitteissa. Sipilän hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi ei tätä tilannetta mitenkään muuta.

Kun ministeri puhuu uuden lakiluonnoksen neuvottelutuloksen yhteydessä ”samasta määrästä valinnanvapautta” syntyy mielikuva, että valinnanvapautta voidaan jollain mittauslaitteella mitata. Kyse voisi tältä osin olla hoidon saatavuudesta. Tavoite parantaa hoidon saatavuutta on tärkeä. Laki turvaa kuitenkin jo nyt hoitoon pääsyn asettamalla sille määräajat. Sipilän hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi ei tätäkään tilannetta muuta. Jos hoitoon pääsyä halutaan oikeasti nopeuttaa, pitää terveydenhuollon kokonaisresursseja lisätä eikä vain siirtää niitä paikasta toiseen. Sipilän hallituksen sote-paketti ei kuitenkaan lupaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisää resursseja, vaan asettaa tavoitteekseen kustannusten kasvun hillinnän ja tiukentaa soten menokehystä.

Terveystaloustieteeseen perehtyneet tietävät, että terveydenhuollon käytön kasvua hillitään joko nostamalla maksuja taikka jonoilla. Asiakasmaksut olisivat soten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn tavoitteen kannalta hyvin ongelmallisia. Suomen terveydenhuollossa onkin priorisoitu vakavasti sairaat ja viivästetty jonoilla sellaisten potilaiden hoitamista, jossa nopea hoitoon pääsy ei tuo terveyshyötyä.

Kun ison terveydenhuoltoyrityksen johtaja kertoo medialle tarinaa omaisensa nopeasta hoitoon pääsystä selkäleikkaukseen ja julkisen sektorin jonotuksesta, jää pari keskeistä asiaa mainitsematta. Julkiset sairaalat kun leikkaavat päivystyspotilaina ilman mitään jonoa kaikki ne selkäpotilaat, joilla selkäoire voi aiheuttaa pysyvän vamman tai jotka kärsivät sietämättömistä kivuista. Tutkimusten mukaan muiden potilaiden osalta hoitotulos on sama riippumatta siitä, leikataanko vai odotetaanko tilanteen paranevan itsestään. Selkäleikkauksen tekeminen olisi siis turhaa resurssien tuhlaamista.

Terveydenhuollossa tehtävän priorisoinnin merkitystä voi avata myös toisella esimerkillä. Jokainen ymmärtää, että syöpäleikkaus on yleensä kiireellisempi kuin vaikkapa tyräleikkaus. Julkinen terveydenhuolto pyrkiikin tekemään syöpäleikkaukset nopeasti, mutta laittaa tyräpotilaat jonoon. ”Valinnanvapaus” tyräleikkaukseen pääsyssä tarkoittaisi käytännössä, että syöpiä leikkaavat vatsaelinkirurgit siirtyisivät leikkaamaan näitä valinnanvapauspotilaita. Tyräleikkauspotilaiden jono lyhenisi ja syöpäpotilaiden jono pitenisi. Terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta tämä ei ole kovin järkevää.

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen esittelykalvoissa valinnanvapautta on koko ajan kuvattu rahamäärällä. ”Valinnanvapaus” onkin oikeasti se 5,8 miljardin euron rahamäärä, jolla hallitus haluaa verovaroin rahoittaa yksityissektorilla tapahtuvaa toimintaa.

Mitä tämä tarkoittaa: Se tarkoittaa ensinnäkin kiireelliseen ja vaativaan hoitoon kohdennettujen resurssien tosiasiallista supistumista, kun lääkäreitä siirtyy hoitamaan ”valinnanvapauspotilaita”. Toiseksi se tarkoittaa julkisen terveydenhuollon henkilökunnan vähentämistä sekä hoitohenkilökunnan palkkoihin kohdistuvia säästöpaineita. Moni hoitaja joutuu valinnanvapauden myötä siirtymään yksityissektorin työehtosopimusten ja tuotatomuutosten ohjattavaksi. Kolmanneksi valinnanvapaus merkitsee terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua, kun verovaroin kustannettuja kirurgisia toimenpiteitä lisätään, mutta julkisen terveydenhuollon kapasiteetin käyttöaste samalla laskee. Valinnanvapaus ei sen sijaan merkitse hoitojonojen poistumista. Jonotus vain siirtyy terveydenhuoltojärjestelmässä paikasta toiseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa

:)

Kiitos Lasse.

On sentään tässä maassa vielä miehiä jotka kirjoittaa niin kuin asiat on.

On täysin käsittämätöntä että Suomen hyvin kehittynyt ja toimiva terveydenhoitojärjestelmä pyritään hajottamaan ja rapauttamaan vain ideologisista syistä.

---
Mitenkähän Kela-korvauskäytännön on tarkoitus muuttua tässä valinnanvapaus-setelihommassa?

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Lasse Lehtosen selkeä blogi varmistaa sen ,että hallituksen sote-himmeli ja 5.6 mrd. euron ohjaaminen yksityisten yritysten kassavirtaan joutaa roskakoriin.
Ei ihme ,että kokoomus on tyytyväinen.
Kyllä julkista sektoria osataan kupata. Missä on rehdit poliitikot, jotka ajattelelisivat kansalaisten parasta?

Käyttäjän OssiHeinonen kuva
Ossi Heinonen

Taas loistava kirjoitus. Kiitos Lasse! Tämä ns valinnanvapaus on noussut uskomattomalla tavalla kynnyskysymykseksi terveydenhuollon uudistamisessa. Se on kuitenkin osoitettu asialleen suorastaan vahingolliseksi. Minä olen jäänyt ihmettelemään mikä on se motivaatio millä tätä uudistusta ajetaan ja vaaditaan? Tämä perusolemus on jäänyt ehkä vielä hieman hämäräksi. Minulla toki on aika vahva käsitys siitä. Nyt kun lähes kaikki alkavat tajuta asiantuntijoiden huolen todellisuuden olisi vielä paikallaan buffata epäilevien tuomaitten uskoa selostamalla suorasanaisesti varsinaiset motiivit. Enpä tiedä auttaisiko tuokaan, niin syvällä poteroissaan näyttävät olevan. Uskon kuitenkin yleisellä mielipiteellä olevan suotuisaa vaikutusta. Nyt kun hallitus on tauolla, kannattaa jatkaa ponnisteluja.
Lasse hyvä, mitä mieltä olisi siitä, että muodostettaisiinkin nykyisistä sairaanhoitopiireistä ne "maakunnat" (hieman pienempiä yhdistelemällä)? Niillähän on valmis organisaatio ja asiantuntemus - ei tarvitse uutta kuin vähäiseksi jo nyt jäänyt sosiaalisektori?

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Laajan päivystyksen sairaaloita on 12 kun hallitus on arvioinut, etteivät erikoissairaanhoidon osaajat riitä useampaan.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Minusta keskustelu sote- ja maakuntauudistuksesta on mennyt osaksi väärille raiteille. Perusoikeuskeskustelun alle jää keskustelu maakuntauudistuksen tarpeellisuudesta.

Sanokaa arvoisa blogisti,että eikö sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdistetä vähemmistön ehdoilla, kuten professori Paul Lillrank sanoo.

Lillrankin mukaan suomalaista 90 % ei käytä koskaan sosiaalipalveluja. Mitä järkeä on integroida koko apparaatti 10 %.n vähemmistön ehdoilla, Lillrank kysyy.

Lillrankin mukaan 18 maakuntaa hölmö ratkaisu

Proff. Lillrank sanoo olevansa samaa mieltä kuin monet alan johtavista ylilääkäreistä: viisi yliopistosairaalaa olisi ollut luonteva malli. Oleteko samaa mieltä ?

Lähde: Verkkouutiset
https://www.verkkouutiset.fi/professori-soten-vali...

Käyttäjän LasseLehtonen kuva
Lasse Lehtonen

Olemme prof. Lillrankin kanssa samassa sote-asiantuntijaryhmässä, joka antoi STM:lle lakiesityksistä yksimielisen lausunnon kiinnittäen huomiota juuri näihin asioihin.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

On se vaan mukavaa, kun täällä ruohonjuuritasolla on samoja aatoksia, kun teillä siellä asiantuntijapiireissä.
Toivottavasti tämä virus leviää politiikkoihinkin.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Touko Aalto kirjoitti 19.10., että sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisestä olisi luovuttu:

”- Millä tavoin saumattomat hoivaketjut voidaan turvata, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisestä on luovuttu ja perus- ja erikoistason palveluiden yhdistämistä heikennetään?, Aalto kysyy.”
https://www.vihreat.fi/artikkeli/2017/10/touko-aal...

Luopuminen olisi järkevää, koska kyseessä on ihan eri alat. Vanhusten terveydenhuollon ja kotipalveluiden yhteensovittaminen voitaisiin hoitaa muutenkin. Osa sosiaalipalveluiden käyttäjistä tai niihin oikeutetuista taas ei toivo tällaista yksilön autonomiaa heikentävää ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavaa integraatiota.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

"Perusoikeuskeskustelun alle jää keskustelu maakuntauudistuksen tarpeellisuudesta".
Mihin tarvitsemme tuhansia uusia poliitikkoja ja poliittisia virkamiehiä ? Eikös kovin moni vaadi julkisen sektorin pienentämistä eikä paisuttamista ja vielä sieltä kalleimmasta päästä ?

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

"Valinnanvapaus" kuulostaa kivalta, mutta on täysin ristiriidassa sote-uudistuksen päätavoitteen kanssa, mikä on laadukkaiden ja tehokkaiden sote-palveluiden tuottaminen.

"Valinnanvapaus" on toki täysin linjassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa, mitkä ovat rahan ja vaikutusvallan jakaminen omille intressiryhmille.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Tulee lievästi sanottuna hieman hölmö olo, kun asiantuntija vääntää rautalangasta perusteita ja politiikot sen kun vaan veivaavat omia elämää suurempia himmeleitään täysin käytännöstä ja realiteeteistä vieraantuneina. Mikä vittu täällä mättää, kun tavan tallaaja ymmärtää ja politiikot vaan veivaavat?

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Osuit naulan kantaan, mihin ihmeeseen me tarvitaan näitä poliittisia puolueita ? Vain ja ainoastaan siihen, että yksinkertaisista asioista voidaan tehdä monimutkaisia...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Totta, usein tulee mieleen, että missä maailmassa oikein eläävät ja miten eivät osaa tehdä yksinkertaisiakaan päätelmiä.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Kahta asiaa olen tavannut painottaa koko yli kymmenvuotisen eurooppalaisen sote- ja alue/kunta-uudistus-keskustelun yhteydessä. Syyt uudistusten tarpeellisuuteen ovat Euroopassa - ja maailmassakin, kts mm Obamacare - samat: nopeasti kallistuva tekno-medisiina sekä väestön todella joutuisa vanheneminen (sairaanhoito-voucheristamme 90% maksatetaan yhteiskunnalla viimeisen elinvuotemme aikana).

Tanska, maailman "digi-maaksi" hiljan nimetty pohjoismaa, toteutti kunta-, alue- ja sote-uudistuksen 10 vuotta sitten.
Tuota uudistusta edelsi liki 10 vuoden "insinööri"-projekti, jossa maan 4000 digi-verkkoa viritettiin viideksi. Siitä vähäisempään määrään ei edes siellä päästy. Vasta tuon virityksen jälkeen säädettiin laki, jonka perusteella 20 sairaalaa ja 300 kuntaa muuttuivat viideksi sairaalaksi ja 98:ksi kunnaksi.
Uudistus toimii yhtä hyvin kuin Ranskan ja Espanjan rajapinnassa toimiva, rajat ylittävä sote-verkko.

Toinen asia on EU:n potilasdirektiivi, jonka nojalla kuka tahansa EU-kansalainen voi hankkia palvelun mistä tahansa EU:n tai ETA:n jäsenmaasta. Ohjeet löytyvät KELAn kotisivuilta.

Suomen tietojärjestelmä-viritys on vielä täysin alkutekijöissään, mutta Tanskan kokemuksen perusteella tohdin arvioida, että uudistus vie aikaa viitisen vuotta ja maksaa ehkä hivenen vaille 10 000 000 000€.
Esteinä tähän on mm HUS:n Apotti ja periferiaan kehitteillä oleva Popotti, mutta niihin en tässä enemmälti sekoa. "Ford Fairlane" vm 1966 ei kuitenkaan nykyisillä päästörajoituksilla pelitä.

On ollut aika vaikea saada näitä kahta asiaa ymmärretyksi niissä piireissä, joissa minulla on ollut tilaa noista huomauttaa. Ymmärrän toki, miksi. Projektin päävastaava toki oivalsi asian kun suoraan kysyin.

Tanskaa ei muuten pidä tarkastella Suomea pienempänä maana. Maa on sokkeloinen, saaristoinen ja etäisyydet (ajassa mitattuna) eivät juuri eroa Suomen vastaavista. Ei myöskään tauti- tai hoito-kirjo.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Valtaosin olen samaamieltä kanssasi. Pikkasen pitää kuitenkin rasvata kitiseviä laakereita (ei siis lääkäreitä).
Aikoinan, kun sotea aloiteltiin, ihmettelin suuresti, miksi ei kaikkia suurempia terveydenhuollon hankintoja lyöty jäihin, tai ainakin luvanvaraisiksi. Nyt se on jo osittain myöhäistä.

Onhan se ymmärrettävää, että kaikki sertifioidut terveyden-huollon yksiköt olisivat jotain reittiä myöden toimivassa tietojenvälityksessä tämän päivän antamilla mahdollisuuksilla. Ainakin Suomessa, mutta miksi ei laajemminkin.

E-resepti on jo jotakin ja saattaa olla omakannan terveystiedostokin. Joskin tuo terveystiedosto vaikuttaa kovasti alkeelliselta, eikä anna paljoakaan potilas-asiakkaalle.
Toivottavasti se on tietokantaohjelma, josta lääkäri näkee yhdellä klikkauksella potilaan koko terveystiedoston. Lisäklikkauksella voidaan jo aloittaa diagnoosin teko.

Luotan kyllä insinööritietouteen ohjelmiston kehittäjinä, mutta se ei voi tapahtua ilman terveysalan koordinointia. Etenkin potilas-asiakaskunnalta pitää saada tiedonlisää palvelujen vastaanottajana ja rahoittajana.

Tässä vaiheessa ottaisin suomalaisen pelitalon, tai niiden konsortion ratkaisemaan sotehimmeliä kaikki osapuolet huomioiden. Se olisi se pelastusrengas jolla sotekin voitaisiin saada tolpilleen. Tuloksena saatavalla pelillä voidaan simuloida koko ketju ja samalla voidaan kouluttaa sekä käyttäjät, että asiakkaat. Maksaa varmaan jotakin, mutta takaisinmaksu tulee aivan varmasti ja lyhyellä aikavälillä.
Aivan varmasti siitä tulisi Euroopan veturi ja miksei myös laajemminkin. Siis Suomi bisnes. Sitä so-osuutta ei ole syytä koplata tähän samaan, mutta on kuitenkin pidettävä ne polut avoimena, mitkä ovat yhteisiä.

Kaikkein vaikuttavin soteosio on kuitenkin erinomainen kansalaiskunto. Mitä terveempi kansa, sitä lyhyemmät jonot sotepalveluihin. Kansalaiskunnon merkitys ja keinot pitää viedä vaan uudelle, tämänpäivän tasolle. Se ei ole pelkästtän vauvasta vaariin (muoriin), vaan se alkaa perheneuvottelusta siinä vaiheessa, kun tikanpojalla alkaa olla tietous siitä, mitä siellä puussa tapahtuu, kun sinne asti pääsee.

Mistä sitten raha. Kansalaisturvavakuutus. Kansalainen kuuluu vakuutuksen piiriin alfasta omegaan. Vauhtia annetaan kepillä ja porkkanalla. Tästä joutuu varmaan painimaan kansalaipalkan kanssa, joten palaillaan.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Älä unta näe. Kun lääkäri katsoo Kannasta tietoja, näkyy vain tavaton määrä kirjauksia, joiden sisältöä ei näe niitä avaamatta. Mitään kokonaiskuvaa ei näe mistään, eikä mitään hakutoimintoa ole. Kanta on lääkärille käyttökelvoton, jos ei ole tuntia aikaa lukea kaikkia kirjauksia yksi toisensa jälkeen. Mutta mehän ollaan vain töissä...ei meiltä kysytä mitään. Otetaan vähemmän potilaita vastaan, kun atk ottaa oman aikansa. Palkkahan juoksee joka tapauksessa.

Joni Rinne Vastaus kommenttiin #21

Mutta eikös Kanta kansallisena arkistona (ja sen ympärille rakentuvat palvelut) ole kuitenkin se oikea suunta, joka toivottavasti mahdollistaa aitoa valinnanvapautta tulevaisuudessa? Tiedon visualisoimiseen, monisairaiden tunnistamiseen, ym. on jo kehitteillä mainioita käyttölittymiä - tämä on se helpompi ja halvempi pää. Toivottavasti myös erikoisalakohtainen PHR-data, sekä on asiakkaan oma asiointi siirtyisi pääsääntoisesti keskitetysti suunniteltujen IT-ratkaisujen suuntaan. Valitettavasti ongelma ei siis ole juurisyyltään tekninen vaan poliittinen: Potilaan polku ei juuri ketään kiinnosta, vaan mennään hallinto ja rahoitus edellä, ja niissäkin kukin oman intressiryhmänsä tai valtapyrkimyksensä ehdolla. Tästä toki seuraa myös teknistä sekavuutta ja ongelmaa. Sekä vähintään 10-numeroinen hintalappu.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #23

Käytännössä väliaikaiseen hukkaantuu työtä ja rahaa niin paljon, ettei muuta sitten tapahdukkaan. Tiedän politiikkojen onnettoman ratkaisun soten suhteen. Tiedän myös, että lähes valmiita ratkaisuja löytyisi, kunhan tehtäisiin oikeat asiantuntijoiden esittämät ratkaisut.

Käyttäjän ahkalevisalonen kuva
Kalevi Salonen Vastaus kommenttiin #23

Minusta varsinainen pääasia IT-ratkaisujen suhteen on itse terveydenhuoltojärjestelmä. Hallituksen esittämässä monitoimijamallissa järjestelmän tietotekninen hallinta on hankalin mahdollinen. Jos sen sijaan yksinkertaistettaisiin terveydenhuoltojärjestelmä niin pitkälle kuin mahdollista, tietotekniikka tulisi maksamaan kertaluokkaa vähemmän ja häiriöherkkyys pienenisi samassa suhteessa. Kaikkine seurannaisvaikutuksineen ero kustannuksissa olisi todennäköisesti jopa miljardiluokkaa. Pelkistetyssä mallissa tietotekniikassa ei pääpaino olisi enää monimutkaisuuden hallinnassa tai rahaliikenteessä vaan terveydenhuollossa.

Ja mitä sitten olisi luilleen yksinkertaistettu terveydenhuolto? Se olisi yksikanavainen julkinen terveydenhuolto, jossa realisoituisivat kaikki infrastruktuureille tyypillisen luonnollisen monopolin edut, mittavat pelkistysmahdollisuudet mukaan lukien. Esimerkiksi, jos valtio hankkisi reseptilääkkeet suoraan lääketehtailta ja ne jaettaisiin automaateilla terveyskeskuksista ilman mitään reseptikäsittelyitä suoraan lääkärin käyttämältä ohjelmalta, jäisi pois runsaasti apteekin, Kelan, sosiaalitoimen ja verottajan toimenpiteitä ja lisäksi säästyisi rahaa ilman tietotekniikan huomioimistakin noin miljardi vuodessa. Toinen esimerkki, jossa säästöt olisivat yhtä suuria, olisi lääke- ja käyntimaksujen siirtäminen verotukseen, jolloin koko laskutusbyrokratia ja monenmoiset kompensointimekanismit voitaisiin heittää romukoppaan. Jo nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, että sote-uudistuksessa kannattaisi nimenomaan pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset IT-tekniikan tehokkaalle soveltamiselle. Tulevaisuus on kuitenkin siinä suunnassa.

Sen sijaan, että hallitus olisi pyrkinyt ajattelemaan asioita luovasti yksinkertaistaen, se on mutkistanut niitä entisestään.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #27

Toivottavasti joku viisaista päättäjistämme lukisi sun kuvailun ja ottaisi opikseen.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen Vastaus kommenttiin #21

Hutikuti väärään paikkaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Valinta on usein pakko. Joka kerta kun käyn kaupassa minun on jokaisen tarvittavan tuotteen kohdalla pakko valita useammasta samanlaiseisesta eri pakkauksissa. Turhaa ajanhukkaa.
Kun joudun ostamaan uuden puhelimen on pakko valita paristatuhannesta mallista. Jos jotenkin yritän rationaalisesti ratkaisemaan tämän valintaongelman joudun käyttämään siihen lukemattomia tunteja perehtyäkseni eri mallien ominaisuuksiin ja sittenkään valinta ei välttämättä onnistu.

Käyttäjän AmosAhola kuva
Amos Ahola

Sote on rauhaa, valinnanvapaus on orjuutta ja tietämättömyys on voimaa?

Lehtonen tarkastelee asiaa kuin sosialisti taloutta - kyse ei ole nollasummapelistä, vaan yksityinen on monessa asiassa tehokkaampi ja kirurgeja voi kouluttaa lisää jos tarve on.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Ei todellakaan ole kyse 0-summapelistä ,vaan siitä montako lääkärissäkäyntiä järjestelmän rahoitus kestää ja kenelle se jakautuu.Saksan valinnanvapaus tarjoaa potilasmaksuttomana 17 vuodessa.

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Kiitos blogistille soteen liittyvästä valinnanvapauskirjoituksesta, joka valaisi meikäläisellekin rahvaan edustajalle ymmärrettävästi noita politiikkojenkin suoltamia ympäripyöreitä selityksiä.
Kummanko tahon sanomaan enempi luotan? Johonkin joka paikan poliitikon vai pitkän linjan alan asiantuntijan? Helppo vastata.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Lääkäreille jotka ovat korkeampaa keskiluokkaa tässä maassa ja yrityksille pedataan veronmaksajien tarjoamaa pelikenttää. Häpeällistä toimintaa..mutta ei se rikkaita häiritse.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Juu, kaikkihan on lääkäreiden vika, kenen muunkaan? Onneksi eläke odottaa muutaman vuoden päästä, pääsen alta pois.

Enpä muuten ole koskaan kuullut, että yksikään lääkäri kannattaisi Sote-uudistusta. Mutta meillä soteväessähän ollaan rivissä hiljaa, ja totellaan ylhäältä tulevia käskyjä.

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Älä suotta väisty. Lääkäreillä on aina paikka sydämessäni.
Sitä vaan jälkitoivon, että lääkärit olisivat ottaneet vahvan kannan silloin, kun näkivät mihin sote vie. Taisi osalla olla kuitenkin paineita kuunnella sen valinnanvapauden autuutta.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

Valinnanvapautta sairaanhoidossa rajoittaa lähtökohtaisesti se, että aniharva ihminen valitsee vapaasti sairastuvansa.

Jo Ka

Jotenkin tällainen ymmärtämätön kansalainen ihmettelee lääkintähenkilöiden vastustusta ja tulee mieleen onko syynä se etteivät lääkärit voi enää palvella kahta työnantajaa. Siis kuntaa ja yksityistä. Sehän merkitsee tuntuvaa rahan menetystä. Tämä siis tulee mieleeni. Voihan siitä seurata se, että näitä yksityisiä alkaakin lopetella kun pätevät jatkavat turvallisessa ja laadukkaassa julkisessa ja vain virattomat jäävät näihin ykstyisiin, joten niiden laatutaso tippuu. Ruotsissa näitä on jo häipynyt terveysmarkkinoilta. "Suo siellä vetelä täällä" vanhan sanonnan mukaisesti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset